Produkty pre stavebníctvo
Sanácia betónu s použitím mált a spojív s kontrolovaným zmrašťovaním
Ďalšie podskupiny
Ďalšie produkty
Súvisiace referencie
MAPEGROUT TIXOTROPNÝ
Technický list
Slovenčina
Ďalšie preklady
Declaration of performance
Slovenčina
Tixotropná malta vystužená vláknami s kontrolovaným zmrašťovaním na opravy betónu.

POUŽITIE
• Opravy hrán pilierov, trámov a balkónových konštrukcií.
• Opravy povrchov železobetónových konštrukcií.
• Vyrovnávanie povrchových defektov, ako napr.
  štrkových hniezd, hrán dilatačných škár, vyplnenie
  otvorov po oddebnení.
• Výplň pevných škár.
• Opravy povrchov vystavených ťažkej abrázii (kanalizačné
  stoky, priemyselné podlahy, rampy a pod.).
• Vyrovnanie oporných múrov a tunelových stien.
• Opravy diaľničných, cestných a železničných mostov.

SPOTREBA
19 kg/m2 na 1 cm hrúbky

BALENIE
Vrecia po 25 kg.
Produkty pre keramické obklady, dlažby a dosky z prírodného kameňa
Produkty pre akustickú izoláciu
Produkty pre lepenie pružných a textilných krytín a parkiet
Cementové a živicové podlahové systémy
Produkty pre stavebníctvo
Produkty pre drevené podlahy
Prísady do betónu a malty
Produkty pre zosilnenie konštrukcií
Produkty pre opravu muriva
Produkty pre zatepľovanie
Ochranné a dekoratívne nátery a stierky
Produkty pre hydroizoláciu
Produkty pre podzemné konštrukcie
Pružné tesniace a lepiace tmely
Produkty pre lodný priemysel
www.utt-mapei.com
MAPEI SK s.r.o. Nádražná 39 - 900 28 Ivanka pri Dunaji - Telefón 421-2-4020-4511 - office@mapei.sk Cookie Policy Privacy Policy