Produkty pre stavebníctvo
Sanácia betónu s použitím mált a spojív s kontrolovaným zmrašťovaním
Ďalšie podskupiny
Ďalšie produkty
Súvisiace referencie
PLANITOP RASA & RIPARA
Technický list
Slovenčina
Ďalšie preklady
Rýchlotvrdnúca, vláknami vystužená tixotropná malta s kompenzovaným zmrašťovaním na opravy a vyhladzovanie betónových konštrukcií a na
aplikáciu v hrúbkach vrstvy od 3 mm do 40 mm.

POUŽITIE
• Rýchle opravy poškodených častí betónových
  konštrukcií, ako sú napr. rohy nosníkov, stĺpov,
  stien zásobníkov, ríms a balkónových čiel.
• Rýchle vyhladzovanie defektov vzniknutých na betónových
  liatych prvkoch, ako sú napr. štrkové hniezda, diery,
  dilatačné škáry atď., pred aplikáciou náterov.
• Opravy a vyhladzovanie betónových výliskov na občianskych
  stavbách, na dekoratívnych vyčnievajúcich prvkoch.
• Opravy betónových prefabrikovaných prvkov.

SPOTREBA
14 kg/m2 na cm hrúbky.

BALENIE
Vrecia po 25 kg.
Produkty pre keramické obklady, dlažby a dosky z prírodného kameňa
Produkty pre akustickú izoláciu
Produkty pre lepenie pružných a textilných krytín a parkiet
Cementové a živicové podlahové systémy
Produkty pre stavebníctvo
Produkty pre drevené podlahy
Prísady do betónu a malty
Produkty pre zosilnenie konštrukcií
Produkty pre opravu muriva
Produkty pre zatepľovanie
Ochranné a dekoratívne nátery a stierky
Produkty pre hydroizoláciu
Produkty pre podzemné konštrukcie
Pružné tesniace a lepiace tmely
Produkty pre lodný priemysel
www.utt-mapei.com
MAPEI SK s.r.o. Nádražná 39 - 900 28 Ivanka pri Dunaji - Telefón 421-2-4020-4511 - office@mapei.sk Cookie Policy Privacy Policy