Produkty pre stavebníctvo
Vyrovnávanie poterov, povrchov a stávajúcich podláh
Ďalšie podskupiny
Ďalšie produkty
Súvisiace referencie
NIVOPLAN
Technický list
Slovenčina
Ďalšie preklady
Vyrovnávacia malta na steny a stropy na aplikáciu v hrúbkach vrstvy od 2 do 30 mm

POUŽITIE
• Vyhladzovanie stien pred inštaláciou keramických obkladových prvkov.
• Opravy starých, poškodených omietok.
• Vyrovnávanie betónových povrchov v plaveckých bazénoch a na fasádach pred aplikáciou hydroizolačnej vrstvy, inštaláciou keramických obkladových prvkov alebo zhotovením náterov.
• Vyrovnávanie stien tvorených z ľahkých tvárnic, tehál, heraklitu a pod.

SPOTREBA
Spotreba závisí od hrúbky aplikovanej vrstvy, všeobecne platí 1,5 kg/m² na 1 mm vrstvu (hrúbka vrstvy 1 cm = 15 kg/m²).

BALENIE
Vrecia: 25kg

Produkty pre keramické obklady, dlažby a dosky z prírodného kameňa
Produkty pre akustickú izoláciu
Produkty pre lepenie pružných a textilných krytín a parkiet
Cementové a živicové podlahové systémy
Produkty pre stavebníctvo
Produkty pre drevené podlahy
Prísady do betónu a malty
Produkty pre zosilnenie konštrukcií
Produkty pre opravu muriva
Produkty pre zatepľovanie
Ochranné a dekoratívne nátery a stierky
Produkty pre hydroizoláciu
Produkty pre podzemné konštrukcie
Pružné tesniace a lepiace tmely
Produkty pre lodný priemysel
www.utt-mapei.com
MAPEI SK s.r.o. Nádražná 39 - 900 28 Ivanka pri Dunaji - Telefón 421-2-4020-4511 - office@mapei.sk Cookie Policy Privacy Policy