Produkty pre zatepľovanie
Zatepľovanie
Ďalšie podskupiny
Ďalšie produkty
Product PDF - Brochure
Súvisiace referencie
MAPETHERM AR2
Technický list
Slovenčina
Jednozložková cementová malta na lepenie a stierkovanie povrchu tepelnoizolačných panelov pri zatepľovaní stien budov

Oblasti použitia:

Mapetherm AR2 je určený na lepenie všetkých typov tepelnoizolačných panelov (z penového/extrudovaného polystyrénu, penového polystyrénu, minerálnych vlákien, korku a pod.) na steny budov alebo priamo na omietky stropov, tehlové alebo betónové stavby. Stierkovanie tepelnoizolačných panelov vystužených sieťovinou zo sklenených vlákien na vnútorné a vonkajšie Steny budov (zatepľovanie tepelnou izoláciou).

Technické údaje (pri 23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu):
KONZISTENCIA: prášok
FARBA: šedá
OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ: 1 300 kg/m3
Obsah sušiny: 00%
TEPLOTA PRI SPRACOVANÍ: od 5°C do 40°C
DOBA SPRACOVATEĽNOSTI: 3 hodiny
DOBA, POČAS KTOREJ JE MOŽNÉ ROBIŤ OPRAVY: 20 minut
ODOLNOSŤ VOČI TEPLOTE: od -30°C do 90°C
SKLADOVANIE: 12 v pôvodných uzavretých obaloch a v suchom prostredí
Produkty pre keramické obklady, dlažby a dosky z prírodného kameňa
Produkty pre akustickú izoláciu
Produkty pre lepenie pružných a textilných krytín a parkiet
Cementové a živicové podlahové systémy
Produkty pre stavebníctvo
Produkty pre drevené podlahy
Prísady do betónu a malty
Produkty pre zosilnenie konštrukcií
Produkty pre opravu muriva
Produkty pre zatepľovanie
Ochranné a dekoratívne nátery a stierky
Produkty pre hydroizoláciu
Produkty pre podzemné konštrukcie
Pružné tesniace a lepiace tmely
Produkty pre lodný priemysel
www.utt-mapei.com
MAPEI SK s.r.o. Nádražná 39 - 900 28 Ivanka pri Dunaji - Telefón 421-2-4020-4511 - office@mapei.sk Cookie Policy Privacy Policy