Produkty pre zatepľovanie
Zatepľovanie
Ďalšie podskupiny
Ďalšie produkty
Súvisiace referencie
MAPETHERM FLEX RP
Technický list
Slovenčina
Ďalšie preklady
Vláknami vystužená, pružná, vyrovnávacia malta bez obsahu cementu, odolná proti biologickým vplyvom na použitie v interiéri a exteriéri. Dostupná v širokej palete farieb a v dvoch zrnitostiach (0,5 mm
a 1,5 mm).

POUŽITE
• Výstužná vrstva tepelnoizolačných panelov a zateplovacích
   systémov. Oprava poškodených zatepľovacích systémov.
• Opravy popraskaných stien na všetkých typoch budov,
   vrátane stien ošetrených náterom. Opravy omietok
   vykazujúcich nerovnosti.
• Mapetherm Flex RP, v zrnitosti 0,5 mm je vhodný
   na povrchoch, kde sa vyžaduje hladký vzhľad, vrátane
   zateplovacích systémov. Možnosť použitia aj na stenách
   v interiéri, ak sa vyžaduje hladká elastická úprava.

SPOTREBA
Mapetherm Flex RP 1,5 mm:
4,0-5,0 kg/m² pre hrúbku 3-4 mm

Mapetherm Flex RP 0,5 mm:
1,9-2,1 kg/m² pre hrúbku 1 mm
Spotreba je výrazne ovplyvnená drsnosťou povrchu.

BALENIE
Plastové nádoby 20 kg.
Produkty pre keramické obklady, dlažby a dosky z prírodného kameňa
Produkty pre akustickú izoláciu
Produkty pre lepenie pružných a textilných krytín a parkiet
Cementové a živicové podlahové systémy
Produkty pre stavebníctvo
Produkty pre drevené podlahy
Prísady do betónu a malty
Produkty pre zosilnenie konštrukcií
Produkty pre opravu muriva
Produkty pre zatepľovanie
Ochranné a dekoratívne nátery a stierky
Produkty pre hydroizoláciu
Produkty pre podzemné konštrukcie
Pružné tesniace a lepiace tmely
Produkty pre lodný priemysel
www.utt-mapei.com
MAPEI SK s.r.o. Nádražná 39 - 900 28 Ivanka pri Dunaji - Telefón 421-2-4020-4511 - office@mapei.sk Cookie Policy Privacy Policy