Pružné tesniace a lepiace tmely
Tesniace tmely pre škáry vo fasádach budov
Ďalšie podskupiny
Ďalšie produkty
Súvisiace referencie
MAPEFLEX PU45
Technický list
Slovenčina
Ďalšie preklady
Declaration of performance
Slovenčina
Jednozložkový, tixotropný, rýchlotvrdnúci polyuretánový
tesniaci tmel a lepidlo s vysokým modulom pružnosti.

POUŽITIE
Mapeflex PU45 je špeciálne vyvinutý na tesnenie dilatačných
a pracovných škár na horizontálnych a zvislých plochách
vrátane tých, ktoré sú niekedy vystavené chemickým reakciám
vyvolanými uhľovodíkmi. Tiež sa odporúča pre pružné lepenie
medzi rovnakými alebo rozdielnymi materiálmi, najčastejšie
používaných v stavebníctve pre vnútorné aj vonkajšie použitie,
tiež ako náhrada alebo spájanie prvkov.

SPOTREBA
Viď technický list.

BALENIE
Alumíniové balenia - 600 ml (šedá a čierna farba)
Kartuše - 300 ml (šedá, biela a čierna farba)
Produkty pre keramické obklady, dlažby a dosky z prírodného kameňa
Produkty pre akustickú izoláciu
Produkty pre lepenie pružných a textilných krytín a parkiet
Cementové a živicové podlahové systémy
Produkty pre stavebníctvo
Produkty pre drevené podlahy
Prísady do betónu a malty
Produkty pre zosilnenie konštrukcií
Produkty pre opravu muriva
Produkty pre zatepľovanie
Ochranné a dekoratívne nátery a stierky
Produkty pre hydroizoláciu
Produkty pre podzemné konštrukcie
Pružné tesniace a lepiace tmely
Produkty pre lodný priemysel
www.utt-mapei.com
MAPEI SK s.r.o. Nádražná 39 - 900 28 Ivanka pri Dunaji - Telefón 421-2-4020-4511 - office@mapei.sk Cookie Policy Privacy Policy