NAŠA "„ZELENÁ POLITIKA“"
Niekomu sa môže zdať vplyv na životné prostredie iba kvapkou v oceáne.
My v Mapei ho vnímame skôr ako kruhy na hladine so širším dosahom, ktoré rozvíri vhodený kameň.
Dlhodobý záväzok Mapei voči životnému prostrediu sa vzťahuje na naše zariadenia, produkty a
procesy – od zníženia vyprodukovaného odpadu až ku zvýšeniu používania recyklovaných materiálov. Okrem toho, pozornosť nášho výskumu a vývoja je zameraná na vytváranie ekologicky udržateľných produktov a systémov, ktoré neobsahujú prchavé látky alebo látky znečisťujúce životné prostredie.

Spoločnosť Mapei je hrdým priekopníkom vo vývoji ekologicky zodpovedných riešení a výrobca viac ako 150 produktov spĺňajúcich podmienky LEED (systém ratingu pre ekologicky udržateľné budovy vytvorený U.S. Green Building Council).
MAPEI SK s.r.o. Nádražná 39 - 900 28 Ivanka pri Dunaji - Telefón 421-2-4020-4511 - office@mapei.sk Cookie Policy Privacy Policy