SİSTEM ÇÖZÜMLERİ
Ürünler
Türkçe
English
Büyümenin arkasındaki itici güç
Mapei’nin uluslararasılaşma stratejisi iki ana hedefe dayalıdır: Yerel ihtiyaçlara yakın olmak ve mümkün olan en düşük taşıma maliyetini sağlamak. Alıcı ve müşterilere yakın olma hedefi ile Mapei’nin beş kıtadaki tartışılmaz gücünün arkasında  yerel  gereksinimleri asla göz ardı etmemek ve Şirketin yaklaşımını değiştirmeksizin yalnızca yerel yönetici ve kalifiye personel istihdam etmektir.
 
Şirket şu anda 79 yan şirkete, biri kurumsal olan 18 ana Araştırma & Geliştirme Merkezine ve her biri kendi kalite kontrol laboratuvarına sahip 32 ülkede faaliyet gösteren 67 üretim tesisine sahiptir. Bunlar, 1970’lerde başlayan ve o zamandan beri hiç durmamış olan sürecin başarısını belirleyen önemli rakamlardır. Sadece son 10 yılda yeni kurulan şirketler  ve şirket alımlarıyla birlikte 20 yeni  yan kuruluş  Gruba katılmıştır

Bu tesislerin  bir çoğu bitmiş ürün üreticileriyken diğerleri de bitmiş ürünlerin üretiminde kullanılmak üzere Grubun bitmiş ürünler üretmesi için gereken  için stratejik hammaddeleri  üretir.  Örneğin  VA. GA. seçilmiş  silika kumu üretir, Gorka Çimento alüminli çimento üretir, Vinavil akrilik ve vinil asetat polimer üretir ve Rasco Bitumentechnik ise bitümlü ürünler üretir.

Şirketin sürekli uluslararasılaşması son 20 yıldaki gelir büyümesi ile doğrudan bağlantılıdır.  1990 yılında gelir 150 milyar Liret iken 2001 yılında toplam gelir 725 milyon Euro’ya yani yurtdışı pazarların %57’sine kadar çıkmıştır. 2013 yılında ise toplam gelir 2.3 milyar Euro’nun üzerindedir.
Bu dönem içinde grubun toplam çalışan sayısı da önemli derecede artmıştır: 1990’ın başlarında 500’ün üzerindeyken günümüzde %12’si araştırma faaliyetlerinden sorumlu olan 9,000’den fazla çalışanımız vardır.
Mapei Türkiye Beştepe Mah. Nergiz Sokak. Via Flat İş Mrk. No:7/2 D: 48 Söğütözü - ANKARA - Telefon +90 312 227 84 84 - Faks +90 312 227 84 80