systems guide
Sản phẩm
Cam kết đối với môi trường
Vietnamese
English
Các Văn phòng và Nhà máy
Oceania
Africa
Asia
America
Europe
CHINA
Mapei Construction Materials co. Ltd.
Guangzhou
HONG KONG
Mapei China Ltd
Hong Kong
INDIA
Mapei Construction Products India Ovt Ltd.
Bengaluru
INDONESIA
PT Mapei Indonesia Construction Products
Bekasi
KOREA, REPUBLIC OF
Mapei Korea Ltd.
Chungbuk
MALAYSIA
Mapei Malaysia Sdn Bhd
Nilai
QATAR
Mapei Doha LLC
Doha
SINGAPORE
Mapei Far East Pte Ltd
Singapore
UNITED ARAB EMIRATES
Mapei Construction Chemicals LLC
Dubai
Việt Nam
Công ty TNHH Mapei Việt Nam
Quảng Nam
Công ty TNHH Mapei Việt Nam Lô 8, Đường số 4, Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành - Tỉnh Quảng Nam - Điện thoại +84 235 3565 801-7 - Fax +84 235 3565 800 - maipham@mapei.com.vn