systems guide
Sản phẩm
Cam kết đối với môi trường
Vietnamese
English
stay updated with
Tạp chí Realtà Mapei Quốc tế
Tạp chí Realtà Mapei Quốc tế
Tìm kiếm số hoặc các bài viết Realtà Mapei mà bạn thích và đọc trực tuyến
Cứ 2 tháng một lần,  110.000 ấn phẩm của công ty Mapei, tạp chí Realtà Mapei, được in ấn và phân phối trên toàn đất nước Italia và ở nước ngoài.
Cùng với một danh sách thư tín được cập nhật thường xuyên xấp xỉ 96.000 địa chỉ , Realtà Mapei là phương tiện giao tiếp giữa công ty Mapei với công nghiệp xây dựng và những người có liên quan hoặc sử dụng các  sản phẩm của công ty.

Tạp chí bàn luận về nhiều vấn đề khác nhau: các dự án xây dựng đáng chú ý nhất đă sử dụng các sản phẩm của Mapei, tài liệu kĩ thuật, các quy tắc công nghiệp, thông tin về sản phẩm  và các ứng dụng hợp lí của sản phẩm, hội chợ thương mại, sự kiện đang xảy ra và các thông tin thị trường.

Bàn đến mọi mặt của lĩnh vực xây dựng và phù hợp với mọi ngành nghề trong lĩnh vực xây dựng như: kiến trúc sư, kĩ sư, người thi công, người nghiệm thu, nhà sản xuất, người bán lẻ,điều hành các toà cao ốc, hiệp hội thương mại, các tạp chí kĩ thuật, các văn phòng quảng cáo, ngân hàng, v.v. Phiên bản tiếng Ý giờ đă được chuyển thể sang phiên bản tiếng Anh.

Tạp chí Realtà Mapei Quốc tế  được in 3 lần trong 1 năm (50.000 bản) và được phân phối trên toàn thế giới.
DANH SÁCH ĐẶT BÁO kiến trúc sư, kĩ sư, nhà thầu, người thi công, nhà sản xuất, bán lẻ, điều hành các tòa nhà cao ốc, nhân viên hành chính, các tổ chức thương mại, tạp chí kĩ thuật, văn phòng quảng cáo, v.v.
ĐẶT BÁO DÀI HẠN
Nội dung Tin tức - Thông tin liên lạc - Phân phối - Hội chợ thương mại - Đào tạo - Nhóm làm việc - Cam kết đối với thể thao - Thị trường - Quy định - Sáng kiến mới - Xem từ nước ngoài - Các sản phẩm nổi bật - Tài liệu tham khảo - Tham khảo lịch sử - Nghiên cứu - Công nghệ bê tông - Phụ trương.
số trước
Realtà Mapei International 70
Định kì:
4 Số tạp chí mỗi năm
Ấn bản:
50000 bản in
Công ty TNHH Mapei Việt Nam Lô 8, Đường số 4, Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành - Tỉnh Quảng Nam - Điện thoại +84 235 3565 801-7 - Fax +84 235 3565 800 - maipham@mapei.com.vn