CPR: EUROPESE BOUWPRODUCTEN VERORDENING

Geachte klant,

Vanaf 1 juli 2013 vervangt de Europese Bouwproducten Verordening (CPD 305/2011) de Europese Bouwproducten Verordening (CPR89/106). De verplichtingen van fabrikanten, distributeurs en importeurs met betrekking tot toepassing van de CE-markering worden hierdoor geherdefinieerd.

Een belangrijke verandering is de invoering van een verplichte “Prestatieverklaring” (Declaration of Performance = DoP) in plaats van de huidige “Verklaring van Conformiteit”. Voor elk product met een CE-markering zijn fabrikanten verplicht een DoP uit te geven waarin, naast alle andere relevante informatie, de vastgestelde prestatie-eigenschappen van het product aan de hand van de technische specificatie (geharmoniseerde Europese Norm of ETA) worden aangegeven.

De DoP biedt klanten en gebruikers de mogelijkheid om verschillende producten op de markt, op basis van een reeks gemeenschappelijke, goed gedefinieerde, meetbare kenmerken, te vergelijken. Art. 7.1 van de CPR vereist dat “elk product dat op de markt wordt gebracht, moet worden voorzien van een DoP, hetzij als hardcopy of via een gepaste elektronische mediadrager”. Aangezien een aantal discussiepunten nog steeds in behandeling zijn bij de Europese Commissie en er nog geen duidelijke richtlijnen zijn vastgesteld, wordt op dit moment de DoP met de eerste bestelling van een product meegeleverd en hierna telkens opnieuw wanneer een product- of prestatie-eigenschap wordt aangepast en dus de DoP of CE-markering van het product verandert.

Om aan deze eisen te voldoen en om voor de hand liggende problemen bij een papieren administratie te voorkomen, maar ook om verspilling van natuurlijke bronnen tegen te gaan, stelt Mapei Benelux n.v. de gehele reeks DoP’s elektronisch ter beschikking via de link onderaan de pagina.

Tijdelijk zullen er producten op de markt verschijnen met oude en producten met de nieuwe bijgewerkte CE-markering op de verpakking. Om verwarring te voorkomen bevatten onze DoP’s al een voorbeeld van de nieuwe markering die binnenkort op de verpakking verschijnt.
De geharmoniseerde normen zijn zelf niet gewijzigd, wat betekent dat er ook geen verandering in de aard van het product met een CE-markering heeft plaatsgevonden. Voor bouwproducten zoals voegmiddelen voor keramische tegels, kleefstoffen voor elastische- en parketvloeren, additieven voor beton, etc. geldt op dit moment GEEN verplichting met betrekking tot de CE-markering.

Mocht u problemen onder vinden met de link, neem dan contact op via mapei@mapei.be.

Met vriendelijke groet,

Mapei Benelux n.v.
DoP-NL Part 1
DoP-NL Part 2
Mapei Benelux S.A./N.V. Zoning Industriel - Rue de l'Avenir, 40 - B - 4460 Grâce-Hollogne - telefoon +32 (0) 4 239 70 70 - Fax +32 (0) 4 239 70 71 - mapei@mapei.be Cookie Policy Privacy Policy