FAST TRACK READY SYSTEM
Technologie Fast Track Ready System firmy MAPEI zásadním způsobem snižuje počet pracovních kroků a hlavně zkracuje čas potřebný pro realizaci


Snaha firmy MAPEI hledat stále nové systémy a řešení pro různé druhy staveb, opět přinesla výsledky. V jedné z 18 výzkumných a vývojových laboratoří, které se nacházejí po celém světě, přesněji řečeno v USA, byla vyvinuta nová technologie Fast Track Ready System, která zahrnuje všechny výrobky, které ve srovnání s tradiční technologií umožňují použít méně pracovních kroků nebo rychlejší zpracování.

Některé oblasti použití technologie Fast Track Ready System:
- pokládka obkladů a dlažeb
- lepení a spárování
- oprava a nová instalace obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene včetně hydroizolace a vyrovnání podkladu
- vyrovnání podkladu a následná instalace podlahových krytin
- opravy podlah ve veřejných prostorách
- opravy podlah v občanských stavbách

Díky použití výrobků s technologií FastTrack Ready System lze opravované povrchy uvést rychle do provozu.
  


 
 Podlaha za 9 hodin
Ve třech krocích.


1. krok

2. krok

3. krokMAPETEX SYSTEM
KERAQUICK
Cementové rychle tvrdnoucí lepidlo s velmi dobrými vlastnostmi a sníženým skluzem na obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene.
LATEX PLUS
Přísada pro zvýšení jeho pružnosti a přídržnosti k podkladu při vyrovnávání problematických povrchů.
ULTRALITE S2
ULTRACOLOR PLUS
Rychle tvrdnoucí malta s výjimečnými vlastnostmi pro výplň spár šířky od 2 do 20 mm s rychlým vysycháním, bez tvorby výkvětů, hydrofobní
MAPESIL AC
Silikonová těsnicí hmota síťující v kyselině, odolná proti plísním bez obsahu rozpouštědel dodávaná ve 33 barvách a jako transparentní.


Koupelna za 10 hodin?
S výrobky s označením Fast Track Ready System jste schopni koupelnu realizovat za kratší dobu a s nižším počtem pracovních kroků!


Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4MAPELASTIC AQUADEFENSE
Pružná tekutá membrána připravená k okamžitému použití, s mimořádně rychlým vytvrzením, určená pro hydroizolaci v interiéru a exteriéru.
MAPEBAND
Polyesterový pogumovaný pás k utěsnění spár v přechodové oblasti stěna/podlaha mezi vodorovnými a svislými těsnicími rovinami a k utěsnění prostorových spár na potěrových plochách.
ULTRALITE S1
Jednosložkové vylehčené deformovatelné cementové lepidlo výjimečných vlastností, se sníženým vertikálním skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí, technologií Low Dust, velmi vysokou výtěžností a snadným nanášením, určené pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene, ideální pro lepení tenkovrstvé dlažby typu gres.
KERAPOXY DESIGN
Dvousložková dekorativní epoxidová kyselinovzdorná spárovací hmota (k dispozici v 25 barvách), ideální pro skleněnou mozaiku. Použitelná také jako lepidlo.
KERAPOXY
Dvousložková epoxidová hmota odolná vůči kyselinám, dodávaná v 26 barvách, pro výplň spár šířky nejméně 3 mm. Je použitelná i jako lepidlo.
ULTRACOLOR PLUS
Rychle tvrdnoucí malta s výjimečnými vlastnostmi pro výplň spár šířky od 2 do 20 mm s rychlým vysycháním, bez tvorby výkvětů, hydrofobní
(odpuzující vodu) – systém DropEffect® a s protiplísňovou technologií BioBlock®.
MAPESIL AC
Silikonová těsnicí hmota síťující v kyselině, odolná proti plísním bez obsahu rozpouštědel dodávaná ve 33 barvách a jako transparentní.


SYSTÉMY PRO RYCHLOU OPRAVU DLAŽEB Z KERAMIKY

Rychlý systém pro hydroizolaci a pokládku keramické dlažby na terasách a plochých střechách na stávající podlahy
1. KROK v 8:00 provedení hydroizolace nanesením první vrstvy MAPELASTIC TURBO,
vložením síťoviny MAPENET 150, instalací pásu MAPEBAND a soupravy DRAIN VERTICAL pro odvodnění podlahy.

2. KROK v 9:00 aplikace druhé vrstvy MAPELASTIC TURBO.3. KROK ve 12:00 Lepední dlažby s použitím lepidla ULTRALITE S1 QUICK

4. KROK v 15:00 Výplň spár s použitím výrobku ULTRACOLOR PLUS a dilatačních spár výrobkem MAPESIL AC( v případě potřeby po vložení Mapefoamu)

 18:00 POCHŮZNÝ - již za 10 hodin!      Rychlý systém pro hydroizolaci a pokládku keramických dlažeb na balkonech
1. KROK v 8:00 provedení kotveného potěru MAPECEM PRONTO do čerstvého adhezního můstku EPORIP

2. KROK v 11:00 hydroizolace první vrstvy MAPELASTIC TURBO, gumové pásky MAPEBAND
a vložení síťoviny MAPENET 150.3. KROK ve 12:00 hydroizolace druhé vrstvy MAPELASTIC TURBO.4. KROK v 15:00 lepení dlažby s použitím lepidla ELASTORAPID

5. KROK v 18:00 Výplň spár s  ULTRACOLOR PLUS a dilatačních spár tmelem MAPESIL AC ( v případě potřeby po vložení Mapefoamu)

21:00 POCHŮZNÝ již za 13 hodin!!!   
 Rychlý systém hydroizolace pro opravy v mokrém prostředí
1. KROK v 8:00 ošetření podkladu ECO PRIM T

2. KROK v 9:00 vyrovnání podkladu PLANITOP FAST 330

3. KROK ve 13:00 provedení hydroizolace nanesením první vrstvy stěrky MAPELASTIC AQUADEFENSE, vložení netkané textilie MAPETEX SEL, instalace podlahové vpusti DRAIN VERTICAL a aplikace gumové pásky MAPEBAND

4. KROK ve 14:00 nanesení druhé vrstvy MAPELASTIC AQUADEFENSE.

5. KROK v 17:00 pokládka mozaiky s použitím lepidla ULTRALITE S1 QUICK

6. KROK ve 20:00 výplň spár ULTRACOLOR PLUS a těsnění dilatačních spár MAPESIL AC


23:00 POCHŮZNÝ - již za 15 hodin!    
 
 

 Rychlý systém pro pokládku nebo opravy dlažeb v komerčních prostorách
1. KROK v 8:00 nanesení odděleného potěru MAPECEM PRONTO

2. KROK v 11:00 pokládka dlažby s použitím lepidla GRANIRAPID

3. KROK ve 14:00 výplň spár ULTRACOLOR PLUS a těsnění dilatačních spár MAPEFLEX PU20 a MAPEFLEX PU 40


17:00 POCHŮZNÝ - již za 9 hodin!
 Rychlý systém pro pokládku keramických dlažeb na stávající dlažbu z keramiky
1. KROK v 8:00 pokládka dlažby s použitím lepidla KERAQUICK S1

2. KROK v 11:00 výplň spár ULTRACOLOR PLUS

14:00 POCHŮZNÝ - již za 6 hodin!Rychlý systém pro pokládku dlažby na dlažbu s použitím membrány proti vzniku trhlin
1. KROK v 8:00 pokládka membrány MAPETEX s použitím lepidla KERAQUICK S1 + LATEX PLUS

2. KROK v 11:00 pokládka dlažby s použitím lepidla ULTRALITE S1 QUICK

3. KROK ve 14:00 výplň spár ULTRACOLOR PLUS a těsnění dilatačních spár tmelem MAPESIL AC

17:00 POCHŮZNÝ - již za 9 hodin!  
 


Rychlý systém pro pokládku tenkovrstvých dlažeb typu gres na tenkovrstvé topné systémy.
1. KROK v 8:00 ošetření podkladu ECO PRIM T

2. KROK v 9:00 instalace topného podlahového systému, zalití a vyrovnání povrchu hmotou NOVOPLAN MAXI

3. KROK ve 21:00 lepení dlažby s použitím lepidla ULTRALITE S1 QUICK

4. KROK ve 24:00 výplň spár ULTRACOLOR PLUS a těsnění dilatačních spár tmelem MAPEFLEX PU 45

3:00 POCHŮZNÝ - již za 19 hodin!Odstranitelný izolační systém proti hluku a vzniku trhlin
1. KROK v 8:00 instalace zvukotěsné izolační vrstvy MAPESONIC CR na oboustranný lepicí pás MAPECONTACT RELEASE

2. KROK v 9:00 lepení dlažby lepidlem ELASTORAPID

3. KROK ve 12:00 výplň spár ULTRACOLOR PLUS

15:00 POCHŮZNÝ - již za 7 hodin!Rychlý systém pro pokládku dlažeb z keramiky a přírodního kamene na zvukoizolační membránu
1. KROK v 8:00 instalace zvukoizolačního systému na stávající podlahu z výrobků MAPESILENT COMFORT + MAPESILENT TAPE + MAPESILENT BAND R

2. KROK v 9:00 provedení potěru MAPECEM PRONTO

3. KROK ve 12:00 pokládka dlažby lepidlem ELASTORAPID

4. KROK v 15:00 výplň spár ULTRACOLOR PLUS a těsnění dilatačních spár tmely MAPESIL AC nebo MAPESIL LM

18:00 POCHŮZNÝ - již za 10 hodin!

MAPEI, spol. s r.o. Smetanova 192/33 - Olomouc - Hodolany, 779 00 - Telefon +420 585 201 151 - Fax +420 585 227 209 - info@mapei.cz
www.lexicon.it