Mapei AS


Mapei AS er en av Nordens største leverandører av produkter til bygg- og anleggsbransjen. Selskapet er i stadig vekst, og investerer kraftig i forsknings-, produksjonsfasiliteter og personell. Mapei AS har hovedkontor, produksjons- og forskningslokaler i Nord-Odal kommune, vel 50 km øst for Oslo Lufthavn Gardermoen. Omsetningen for 2017 var ca. 883 mill. kroner og antall ansatte var 238 pr. 31/12-17. Mapei AS er en del av det italienske Mapeikonsernet, et internasjonalt ledende selskap med en total-omsetning på ca. 2,5 milliarder Euro.

Mapei har mange avdelinger og yrkesgrupper - ca. 56 forskjellige yrkestitler er representert.




Mapei satser på kompetanse
«Mapeiskolen er bedriftens overordnede paraply for arbeid med kompetanseutvikling og opplæring. Dette gjøres bl.a. via:
- Kompetansekartlegging, systematisering og utvikling av individuelle opplæringsplaner for ansatte
- Ordning for lærlinger og traineer
- Tett samarbeid med utdannings-institusjoner/skole
- Tilbud om teoretisk- og praktisk produktopplæring til våre kunder
Utlysninger:

SALGSLEDER I REGION ØST
Søknadsfrist: 30. november 2018.
Se hele utlysningen her


STUDIESTIPEND
Søknadsfrist: 7. desember 2018.
Se hele utlysningen her


Vi er også interesserte i å komme i kontakt med både nyutdannede og erfarne ingeniører innen kjemi, materialfag og byggfag. Send en kortfattet henvendelse med CV til HR-Manager frode.ek.skarnes@mapei.no

Mapei legger stor vekt på trivsel
Bedriften har fokus på trivsel for de ansatte og tilbyr en rekke trivselstiltak f.eks.:

- Firmahytte i Fageråsen i Trysil
- Massasje
- 2 x 15 min gå-pause pr. uke i arbeidstiden
- "Ett eple" om dagen

I tillegg arrangerer Mapei-klubben både årlig fjelltur og mange hyggelige
sosiale tiltak gjennom året; julelunsj, temafester, påskelotteri,
utdeling av påskeegg, is, lussekatter, fastelavnsboller m.m.

Mapei-klubbens styre består av ansatte og alle ansatte er medlemmer.

HR-Manager Frode Ek Skarnes
tlf.: 957 58 954

frode.ek.skarnes@mapei.no



Mapeis personalpolitikk
Medarbeiderne er Mapeis viktigste ressurs, og er vesentlige for en lønnsom drift. Viktige mål i Mapeis personalpolitikk er:

- En effektiv organisasjon
- Målrettet arbeidsform
- Omstillingsevne i organisasjonen
- Gode samarbeidsforhold
- Trivsel

Sykefraværet i bedriften er lavt, og målet er å holde det under 4%.
Mapei AS Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua - Tlf +47 62 97 20 00 - Kundeservice: +47 62 97 20 20 - Faks: Kundeservice: +47 62 97 20 28 - post@mapei.no Cookie Policy Privacy Policy