Mapeiskolen - Mapeis overordnede paraply for kompetanseutvikling

Mapeis overordnede paraply for arbeid med kompetanseutvikling og opplæring
Mapeiskolen skal utvikle ansattes og kunders kompetanse innen bedriftens fagområder. Skolen har et aktivt sam-arbeid med skoler, høyskoler og universiteter. Mapei har i en årrekke investert store ressurser i opplæring av egne ansatte. Dette har resultert i kompetente medarbeidere med høy kompetanse, og bidrar til at Mapei utvikler seg, at vi er innovative, arbeider effektivt og når våre mål. I vår strategi står det: «Mapei skal arbeide målrettet for å skape et godt arbeids- og utviklingsmiljø. Kompetanseutvikling er et viktig og prioritert lederansvar. Mapei skal ha motiverte medarbeidere som setter seg høye mål, deler sine kunnskaper og bidrar til felles beste».

Skolesamarbeid
Mapei har fokus på at skole og næringsliv har felles interesser. For å forberede elevene til deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, og med tanke på fremtidig rekruttering til bransjen, ønsker vi et nært samarbeid med skolene i Glåmdalsregionen. Sammen med partnerskaps-skolene arbeider vi aktivt for å få ungdom til å søke utdanning innenfor fag som næringslivet i regionen har bruk for i fremtiden.

Lærlinger - fagopplæring
Mapei er godkjent som lærebedrift i fagene:
- Laboratoriefag
- Produksjonsteknikkfag
- Logistikkfag
- Kontor- og administrasjonsfag
- Industrimekanikerfag
Vi har som målsetting å alltid ha lærlinger, og dette er en prioritert rekrutteringskanal. Samtidig ser vi det som vårt samfunnsansvar å utdanne fagarbeidere.Ungt entreprenørskap
Mapei er samarbeids- og sponsor-partner med Ungt Entreprenør-skap. Avtalen bygger på Ungt Entreprenørskap Hedmarks visjon: «Vi gir Hedmark fremtid», og har som mål å bedre grunnlaget for økt tiltakslyst og verdiskapning i Hedmark, beholde god kompetanse i fylket, og gi barn og ungdom innsikt i arbeids- og næringsliv.

Prøvenemnder
Mapei bidrar med en representant til offentlig oppnevnte fagprøvenemnder. Produksjonsleder Werner Seigerud sitter i prøvenemnda for produksjonsteknikkfaget i Hedmark.

Studiestipend
Mapei deler hvert år ut studiestipend pålydende kr. 20.000 til aktuelle kandidater som studerer kjemi-, bygg- eller materialfag.

Som en del av stipendordningen har studentene ofte sommerjobb i Mapei.

Lektor 2
Holt ungdomsskole i Kongsvinger og Mapei er samarbeidspartnere i NHOs Lektor 2-satsning, et 3-årig nasjonalt prosjekt med forankring i Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo. Prosjektet har som målsetting å øke interessen for realfagene i skolen.

Rekrutteringsmesser
Mapei arbeider kontinuerlig med en langsiktig rekrutteringsstrategi, og i den forbindelse deltar vi på ulike arrangementer i både nærmiljø og på landsbasis. Arrangementene spenner fra yrkesmesser lokalt til større arrangementer i samarbeid med store utdanningsinstitusjoner som f.eks. NTNU.

Matteknekkern
For få av dagens unge velger høyere utdanning knyttet til ulike realfag. Dette fører til at næringslivet om få år vil ha problemer med å rekruttere personer med ønsket kompetanse. Mapei og Nord-Odal ungdomsskole ønsker å gjøre noe med dette, vi vil at det skal være «tøft» å være flink i matematikk. Med bakgrunn i ovennevnte inviterer vi årlig til konkurranse mellom alle ungdomsskolene i Glåmdals-regionen, det vil si 10 potensielle deltakerskoler.
Mapei AS Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua - Tlf +47 62 97 20 00 - Kundeservice: +47 62 97 20 20 - Faks: Kundeservice: +47 62 97 20 28 - post@mapei.no
www.lexicon.it