Mapetherm fasadesystemer.
Termiske isolasjonssystemer tilpasset nordisk klima.
Lave skuldre er inkludert.
Mapetherm fasadesystemer fra Mapei har i tillegg til å være utviklet for isolering i det nordiske klimaet, suverene kvaliteter innen brannsikkerhet, lydisolering og gjennomtrengelighet for damp. Systemene har stabilitet og mekanisk styrke, og kan benyttes ved nybygg og fasaderehabilitering. Mapetherm er kostnad- og energieffektivt og gir i tillegg bedre innemiljø.

Nedenfor presenteres våre tre ulike fasadesystemer som alle gir et godt resultat både for rehabilitering og nybygg.


Og her finner du fasadebrosjyren som viser komplett produktoversikt, monteringsanvisning og detaljtegninger.Mapetherm® Mineral Wool

SYSTEMETS EGENSKAPER:
• Mapetherm Mineral Wool er et utvendig isolerende fasadesystem hvor vi benytter mineralull/glassull med en vannavvisende impregnering. Isoleringsmaterialet kjennetegnes ved sin utmerkede motstandsdyktighet mot brann, svært høye gjennomtrengelighet for vanndamp, og utmerkede lydisolerende egenskaper.
• Systemets isolerende egenskaper reduserer oppvarmingskostnader, forbedrer inneklimaet, skåner miljøet, beskytter byggets fasade og kan benyttes på nye og gamle bygninger.
• Mapetherm Mineral Wool innehar ETA-sertifikat 10/0024, utstedt av OIB Instituttet i Wien. Et ETA-sertifikat utstedes kun etter at det er utført en rekke særlige tester i henhold til retningslinjene i ETAG 004 som er utstedt av EOTA (Den Europeiske organisasjonen for teknisk godkjenning). Det garanterer at Mapetherm-systemet har bestått en rekke krevende tester som bekrefter at systemet er egnet for den bruken det er tiltenkt. ETA-SERTIFIKAT 10/0024


Mapetherm® EPS

SYSTEMETS EGENSKAPER:
• Mapetherm EPS er et utvendig isolerende fasadesystem hvor vi benytter EPS (ekspandert polystyren). Isoleringsmaterialet kjennetegnes ved sin gode isoleringsevne og svært lette egenvekt.
• Systemets isolerende egenskaper reduserer oppvarmingskostnader, forbedrer inneklimaet, skåner miljøet, beskytter byggets fasade og kan benyttes på nye og gamle bygninger.
• Mapetherm EPS innehar ETA-sertifikat 10/0025, utstedt av OIB Instituttet i Wien. Et ETA-sertifikat utstedes kun etter at det er utført en rekke særlige laboratorietester i henhold til retningslinjene i ETAG 004 som er utstedt av EOTA (Den Europeiske organisasjonen for teknisk godkjenning). Det garanterer at Mapetherm-systemet har bestått en rekke krevende tester som bekrefter at systemet er egnet for den bruken det er tiltenkt.
• Mapetherm EPS er testet i henhold til SP Fire 105 for bruk av brennbart isoleringsmateriale i fasader. Det vises forøvrig til lovgivning om bruk av brennbar isolasjon i fasader.


Mapetherm® Nordic

SYSTEMETS EGENSKAPER:
• Mapetherm Nordic er et ventilert, luftet, pusset fasadesystem for bruk på nye og gamle bygninger. Systemet kjennetegnes ved et etablert luftesjikt mellom puss og vindtetting/isolering som på denne måten flytter fuktproblematikken ut og vekk fra fasadens isolasjon i tilfeller ved etterisolering.
• Som pussbarer for Mapetherm Nordic fasadesystem benyttes en slagfast, hydrofobert sementbasert plate i 10 mm. tykkelse.

Kongsveien 4, Oslo
(Mapetherm Mineral Wool)

Søndre Åsen, Oslo
(Mapetherm EPS)

Furulund Borettslag, Oslo
(Mapetherm Mineral Wool)

Fossbekk Brygge, Lillesand
(Mapetherm Nordic)

Mapei AS Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua - Tlf +47 62 97 20 00 - Kundeservice: +47 62 97 20 20 - Faks: Kundeservice: +47 62 97 20 28 - post@mapei.no
www.lexicon.it