CPR: EUROPEISK BYGGVAREFORORDNING / EUROPEAN CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION

Click to download Latvian DoP files (.zip) - products from 50 UV-T to Mapefast
Click to download Latvian DoP files (.zip) - products from Mapefill to Zinkbolt
Click to download Lithuanian DoP files (.zip)
Click to download Estonian DoP files (.zip)
Kjære kunde
Fra 1. Juli 2013 vil Byggevareforordningen(305/2011/EEC) erstatte det tidligere Byggevaredirektivet (89/106/EEC) og dermed redefinere produsenters, distributørers og importørers forpliktelser vedrørende CE-merking.

Den største endringen er innføringen av obligatorisk “Ytelseserklæring“ (Declaration of Performance - DoP) istedet for dagens “Samsvarserklæring” (Declaration of Conformity): for hvert CE- merkede produkt må produsenten utstede en DoP, sammen med annen relevant informasjon, som beskriver produktets ytelseskarakteristikk, egenskaper og tilsiktet bruk med referanse til dets harmoniserte produktstandard (harmonisert europeisk standard eller europeisk teknisk vurdering - ETA).

Hovedformålet med DoP er å sette kunder og brukere istand til å sammenligne ulike produkter som er tilgjengelig på markedet basert på en serie av felles veldefinerte, målbare parametere, slik at de kan identifisere hvilket produkt som er mest egnet for deres spesifikke krav.
Artikkel 7.1 krever at hvert produkt gjort tilgjengelig på markedet må følges av sin DoP, enten i fysisk form eller i en dertil egnet elektronisk form.
Siden noen elementer fremdeles er til diskusjon i den Europeiske kommisjon, og siden det ikke eksisterer noen eksakte retningslinjer, må man for øyeblikket inkludere DoP med første forsendelse av produktet, og etterpå, for hver gang produkt- eller referansestandard endres, vil det derfor bli påkrevd at produktets DoP eller CE-merking oppdateres.

For å innfri disse kravene og for å unngå vanskelighetene ved å administrere et papirbasert system, som også er misbruk av naturressurser, vil Mapei tilgjengeliggjøre alle DoP for sine kunder elektronisk via nedlasting ved å klikke på den blå linken i slutten av denne artikkelen.

Ofte brukte byggevarer slik som fugemasser for keramiske fliser, lim for elastiske gulv og parkettgulv, herdestoff for betong/mørtler etc., er IKKE omfattet av obligatorisk CE- merking på dette tidspunkt, og for disse vil det derfor ikke være mulig å utstede DoP.

Hvis du opplever problemer med linken, vennligst kontakt: ce.dop@mapei.it – og for andre spørsmål vennligst ta kontakt som vanlig via vårt salgsnettverk.

Vi ønsker alle suksess i arbeidet.
Klikk for å laste ned norske DoP-filer (.zip)
Dear Client

From 1 July 2013, the Construction Products Regulation (CPR 305/2011) will replace the previous Construction Products Directive (CPD 89/106) and redefine the obligations of manufacturers, distributors and importers regarding the application of CE marking.

The most significant change is the introduction of a mandatory “Declaration of Performance” (DoP) instead of the current “Declaration of Conformity”: for each product with CE marking, manufacturers will be obliged to issue a DoP that indicates, as well as all other relevant information, the declared performance characteristics of the product with reference to their relative harmonised technical specification (harmonised European standard or ETA).

The main aim of the DoP is to enable clients and users to compare the various products available on the market on the basis of a series of common, well-defined, measurable elements, so that they may then identify which product is the most suitable for their specific requirements.
Art. 7.1 of the CPR require that “Each product placed on the market will have to be accompanied by its DoP, either as a hard copy or electronically on a suitable support media”.
Since some of the points are still under discussion at the European Commission and there are no clear guidelines, at the moment the course of action is to include the DoP with the first consignment of a product, and then each time the product or reference standard is modified and, as a result, the product’s DoP or relative CE marking require updating.

In order to meet these requirements and avoid the obvious difficulties of having to manage a paper-based system, which would also be a waste of natural resources; MAPEI S.p.A. will make the entire collection of DoP’s available to their clients electronically via a download by simply clicking on the blue link at the end of this communication.

Widely used construction products such as grouts for ceramic tiles, adhesives for resilient and parquet flooring, curing agents for concrete, etc. are NOT currently subject to mandatory CE marking and for these, therefore, it is not possible to issue their relative DoP.

If you encounter problems with the link, please contact: ce.dop@mapei.it - while for any other query please get in touch, as per usual, with our commercial network.

Wishing everyone success in their work.
Click to download English DoP files for products 50 UVT to Mapefloor SL HD (.zip)
Click to download English DoP files for products Mapegrout to Zinkbolt (.zip)
Mapei AS Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua - Tlf +47 62 97 20 00 - Kundeservice: +47 62 97 20 20 - Faks: Kundeservice: +47 62 97 20 28 - post@mapei.no
www.lexicon.it