Topcem Pronto C35
POD CO?
• płytki ceramiczne, kamień naturalny, panele laminowane, wykładziny, parkiet warstwowy, parkiet i deski z drewna litego, posadzki żywiczne
również jako gotowa posadzka o wysokiej odporności na ścieranie (A9)

GDZIE?
• pomieszczenia mokre, balkony, tarasy, baseny, ogrzewanie podłogowe
• pomieszczenia techniczne, tj.: warsztaty, kotłownie, piwnice, garaże

CECHY SZCZEGÓLNE:
• bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna i odporność na ścieranie
bardzo krótki czas schnięcia – montaż płytek już po 24 godzinach
• grubość warstwy od 10 do 80 mm
ZAKRES STOSOWANIA
• wykonywanie podkładów pływających i związanych z podłożem na nowych i już istniejących podłożach, wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych, biurowych, hotelowych, szpitalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych
• jako podkład pod płytki ceramiczne, kamień naturalny, wykładziny dywanowe i gumowe, PVC, linoleum, panele podłogowe, parkiet i deski z drewna litego, posadzki przemysłowe (żywiczne i cementowe) oraz inne materiały podłogowe

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
• wykonywanie podkładów (jastrychów), które mogą być obciążane ruchem pieszym już po 12 godzinach
• wykonywanie podkładów (jastrychów), na których już po 24 godzinach można montować płytki ceramiczne, a po 2 dniach kamień naturalny
• wykonywanie podkładów, na których już po 4 dniach można montować wykładziny gumowe, PVC, linoleum, drewno, posadzki przemysłowe itp.
• wykonywanie podkładów na ogrzewaniu podłogowym – bez konieczności stosowania domieszek
• wykonywanie spadków, również w pomieszczeniach mokrych i basenach
• wykonywanie warstw dociskowych na balkonach i tarasach
• naprawa i uzupełnianie już istniejących podkładów
• wykonywanie podkładów pod mocno obciążane posadzki w pomieszczeniach technicznych, magazynach, halach produkcyjnych, garażach itp.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
TOPCEM PRONTO C35 to wstępnie zmieszana, gotowa do użycia zaprawa cementowa o bardzo wysokiej wytrzymałości końcowej, krótkim czasie schnięcia i kontrolowanym skurczu. Dzięki przyspieszonemu procesowi wiązania podkład z TOPCEM PRONTO C35 odnotowuje szybki przyrost wytrzymałości na ściskanie aż do poziomu 35 N/mm2.

Każdy worek TOPCEM PRONTO C35 zawiera precyzyjnie dobraną mieszankę specjalnych spoiw hydraulicznych i kruszywa o odpowiednim uziarnieniu, która wymaga jedynie wymieszania z wodą. Skraca to proces przygotowania zaprawy, a przede wszystkim pozwala uniknąć błędów związanych z dodawaniem nieodpowiedniej ilości spoiwa oraz niewłaściwym doborem kruszywa (mających istotny wpływ na końcowe parametry podkładu). To również wygodne rozwiązanie w sytuacji, gdy występują problemy z dostarczeniem właściwego kruszywa lub transport tradycyjnych materiałów na budowę jest utrudniony.

Ze względu na wysoki współczynnik przewodzenia ciepła TOPCEM PRONTO C35 jest polecany do wykonywania podkładów grzejnych. Natomiast krótki czas schnięcia pozwala na bardzo szybkie przystąpienie do montażu okładzin podłogowych.

ZUŻYCIE
18-20 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy.
Topcem Pronto C25
POD CO?
• płytki ceramiczne, kamień naturalny, panele laminowane, wykładziny, parkiet warstwowy

GDZIE?
• pomieszczenia mokre, balkony, tarasy, ogrzewanie podłogowe

CECHY SZCZEGÓLNE:
• idealny do ogrzewania podłogowego ze względu na wysoki współczynnik przewodzenia ciepła
przyspieszony czas schnięcia – montaż płytek już po 48 godzinach
• grubość warstwy od 10 do 100 mm
ZAKRES STOSOWANIA
• wykonywanie podkładów pływających i związanych z podłożem na nowych i już istniejących podłożach, wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych, biurowych, hotelowych, szpitalnych i w obiektach użyteczności publicznej
• jako podkład pod płytki ceramiczne, kamień naturalny, wykładziny dywanowe, gumowe, PVC, linoleum i panele podłogowe oraz inne materiały podłogowe

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
• wykonywanie podkładów (jastrychów), które mogą być obciążane ruchem pieszym po 24 godzinach
• wykonywanie podkładów (jastrychów), na których już po 48 godzinach można montować płytki ceramiczne, a po 4 dniach kamień naturalny
• wykonywanie podkładów, na których już po 7 dniach można montować wykładziny gumowe, PVC, linoleum itp.
• wykonywanie podkładów na ogrzewaniu podłogowym – bez konieczności stosowania domieszek
• wykonywanie spadków, również w pomieszczeniach mokrych
• wykonywanie warstw dociskowych na balkonach i tarasach
• naprawa i uzupełnianie już istniejących podkładów

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
TOPCEM PRONTO C25 to wstępnie zmieszana, gotowa do użycia zaprawa cementowa o wysokiej wytrzymałości końcowej, normalnym czasie wiązania i kontrolowanym skurczu. Ze względu na wysoki współczynnik przewodzenia ciepła (2,0 W/mK) jest szczególnie rekomendowany do wykonywania podkładów grzejnych.

Każdy worek TOPCEM PRONTO C25 zawiera precyzyjnie dobraną mieszankę specjalnych spoiw hydraulicznych i kruszywa o odpowiednim uziarnieniu, która wymaga jedynie wymieszania z wodą. Skraca to proces przygotowania zaprawy, a przede wszystkim pozwala uniknąć błędów związanych z dodawaniem nieodpowiedniej ilości spoiwa oraz niewłaściwym doborem kruszywa (mających istotny wpływ na końcowe parametry podkładu). To również wygodne rozwiązanie w sytuacji, gdy występują problemy z dostarczeniem właściwego kruszywa lub transport tradycyjnych materiałów na budowę jest utrudniony.

TOPCEM PRONTO C25 ma czas wiązania zbliżony do tradycyjnych zapraw cementowych, odznacza się jednak krótszym czasem schnięcia i sezonowania, co umożliwia szybszy montaż okładzin.

ZUŻYCIE
18-20 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy.
Mapei Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffela 14 - 44-109 Gliwice - Telefon 48 (32) 775-44-50 - Fax 48 (32) 775-44-71 - info@mapei.pl Polityke Cookie Polityka Prywatnosci