Mapefix - kemisk förankring. Vi håller det vi lovar!
De fem produkterna i Mapefix-serien lämpar sig för alla sorters förankringslösningar - för allt från enkla till mycket krävande konstruktionskrav.

De mekaniska infästningssystem som används inom byggbranschen består ofta av en gängad komponent som sitter i en cylinderdel med rörliga delar. När den gängade delen vrids expanderar de rörliga delarna i cylindern och skapar friktion för att förhindra att infästningen rubbas. Det uppstår då lokala och oregelbundna belastningar i byggmaterialet.

Med kemiska infästningar fördelas däremot belastningen längs hela hålväggen, vilket innebär att avståndet mellan infästningarna, håldjupen och avståndet mellan fäste och kant kan minskas. Detta är mycket fördelaktigt eftersom det i längden ökar hållbarheten och tillförlitligheten. Eftersom de kemiska infästningarna är kompatibla med de vanligaste material- och borrmetoderna förenklas logistiken på arbetsplatsen.


Se broscyher: En serie produkter för kemisk infästning och Mapefix - Säkert förankrad!

Och video inklusive tips om hur du använder produkterna.

Här är de fem produkterna i Mapefix-serien:
MAPEFIX PE WALL
Kemisk infästning för murverk

Til lätta belastningar. Av styrenfri polyester.
• För alla sorters murverk
• För temperaturer ner till 0 °C
• Ultrasnabb härdning
• Specialpatroner som minimerar spillet

Idealisk för infästning:
 • MURVERK
 • STENMURAR
 • BLANDADE MURVERK
 • TEGEL OCH PERFORERADE BYGGMATERIAL
 • ARMERAD PUTS

MAPEFIX PE SF
Kemisk infästning för betong och murverk

Til höga belastningar. Av styrenfri polyester.
• För betong och murverk
• Även för våta underlag och temperaturer ner till -5 °C
• Ultrasnabb härdning
• Specialpatroner som minimerar spillet

Idealisk för infästning:
 • I KOMPRIMERAT MATERIAL (ICKE-SPRUCKEN BETONG)
 • OJÄMNA HÅL (SLAGBORRADE)
 • TORRA OCH FUKTIGA MATERIAL

MAPEFIX VE SF
Kemisk infästning för alla material

Till strukturella belastningar. Av styrenfri hybrid-vinylester.
• För alla material
• C1: seismisk klassning
• Även för sprucken betong
• Även för våta underlag och temperaturer ner till -10 °C
• Ultrasnabb härdning
• Hög mekanisk styrka och kemisk beständighet
• Flercertifierad

Idealisk för infästning:
 • I OMRÅDEN MED SEISMISK KLASSNING C1
 • I MATERIAL MED SPÄNNINGAR (SPRUCKEN BETONG)
 • I KOMPRIMERAT MATERIAL (ICKE-SPRUCKEN BETONG)
 • KONSTRUKTIONSFOGAR
 • OJÄMNA HÅL (SLAGBORRADE)
 • I TORRT, FUKTIGT OCH VÅTT MATERIAL

MAPEFIX EP 385/585
Kemisk infästning för alla material

Till strukturella belastningar. Av rent epoxilim.
• För alla material
• C1: seismisk klassning
• Även för sprucken betong
• För jämna och ojämna hål
• Torra, fuktiga och våta underlag
• Lättare att arbeta med
• Maximal mekanisk styrka och kemisk beständighet
• Flercertifierad

Idealisk för infästning:
 • I OMRÅDEN MED SEISMISK KLASSNING C1
 • I MATERIAL MED SPÄNNINGAR (SPRUCKEN BETONG)
 • I KOMPRIMERAT MATERIAL (ICKE-SPRUCKEN BETONG)
 • KONSTRUKTIONSFOGAR
 • OJÄMNA HÅL (SLAGBORRADE)
 • JÄMNA HÅL (KÄRNBORRADE)
 • I TORRA, FUKTIGA, VÅTA MATERIAL OCH MATERIAL UNDER VATTEN

MAPEFIX EP 470 SEISMIC
Kemisk infästning för alla material

Till strukturella belastningar. Av rent epoxilim.
• För alla material
• C2: seismisk klassning
• Även för sprucken betong
• Torra, fuktiga och våta underlag
• Lättare att arbeta med
• Maximal mekanisk styrka och kemisk beständighet
• Flercertifierad

Idealisk för infästning:
 • I OMRÅDEN MED SEISMISK KLASSNING C2
 • I MATERIAL MED SPÄNNINGAR (SPRUCKEN BETONG)
 • I KOMPRIMERAT MATERIAL (ICKE-SPRUCKEN BETONG)
 • KONSTRUKTIONSFOGAR/li>
 • OJÄMNA HÅL (SLAGBORRADE)
 • I TORRA, FUKTIGA, VÅTA MATERIAL OCH MATERIAL UNDER VATTEN
MAPEFIX PE WALL
Klicka här för teknisk information


MAPEFIX PE SF
Klicka här för teknisk information


MAPEFIX VE SF
Klicka här för teknisk information


MAPEFIX EP 385/585
Klicka här för teknisk information


MAPEFIX EP 470 SEISMIC
Klicka här för teknisk information
Mapei AB Gårdsfogdevägen 16 - 16866 Bromma - Tel +46-8-52509080 - Order: +46-0550-808 15 - info@mapei.se - Order: order@mapei.se
www.lexicon.it