Mapeflex MS45

Mapeflex MS45 är utvecklad speciellt för fogning av expansion- och dilatationsfogar på horisontala ytor.Produkten är dessutom lämplig som lim och skapar en elestisk limfog mellan vanligt förekomande byggdelar inom byggindustrin och för att ersätta eller komplettera mekaniska fästanordningar.

Exempel på användningsområden:


Användning som fog:
Expansion- och dilatationsfogar, max rörelse på 20% i förhållande till fogbredd. Användningsområden:
• fasadfogar
• ventilerade fasader
• golvfogar i privatbostäder och industrier, även golv som utsätts för tung trafik som truckar
• fogar kring fönster och dörrar
• sprickor och spår
• fogar som ska övermålas
• terrasser med sten och plattor
• bandtäckta tak eller korrugerad plåt på tak

Används som lim till:
När produkten appliceras i en tjocklek av 3 mm skapas det en elastisk limfog mellan ytorna som kan bestå av olika material. God vidhäftning utan primer till följande material:
• betong och cementbaserade material
• natursten
• mursten
• stål
• koppar
• aluminium
• målade ytor
• glas och speglar
• gips
• trä och träbaserade material
• keramkakel och klinkers
• isoleringsmaterial generellt
• många olika användningsområden
Referenser
FLOORING

Porta Immobiliare Offices

Capri (Napoli), ITALY

Mapei AB Smidesvägen 10 - 171 41 Solna - Tel +46-8-52509080 - Order: +46-0550-808 15 - info@mapei.se - Order: order@mapei.se
www.lexicon.it