BYGGPRODUKTFÖRORDNINGEN - CPR CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION

Bästa kund

Från den 1 juli 2013 kommer Byggproduktförordningen (CPR 305/2011) att ersätta det tidigare Byggproduktdirektivet (CPD 89/106). Målet är som tidigare fri handel med byggprodukter på den inre marknaden. Medlet är gemensamma och harmoniserade sätt att prova och beskriva byggprodukter. Nu blir det också obligatoriskt att upprätta en prestandadeklaration och CE märka produkten.

Boverket är av regeringen utsedd kontaktpunkt för att besvara frågor kring den nya lagstiftningen. På Boverkets webbportal finns information för olika aktörer. Informationen är uppdelad för Distributörer, Byggherrar och Projektörer, Platschefer och Inköpare.

Den mest betydelsefulla förändringen är införandet av prestandadeklarationer och CE märkning. Kravet gäller för hur produkterna ska bedömas och hur deras egenskaper ska beskrivas – inte krav på produkter eller byggnadsverk. Krav på prestandadeklaration gäller också för redan CE märkta produkter. Det är sättet att bedöma produkter som är harmoniserat och inte byggregler. Nationella byggregler gäller fortsatt d.v.s. det är svenska byggregler som gäller om man vill bygga i Sverige. Viktigt att tänka på är att CE märkningen inte är någon kvalitetsstämpel eller typ av produktgodkännande. CE märket står för fri cirkulation och inte kvalitet. Det talar endast om vilka prestanda leverantören valt att deklarera. Byggherren måste själv bedöma om produkten uppfyller våra byggregler.

Det finns två olika vägar till CE märkning:
  1. hEN = harmoniserad produktstandard
  2. ETA = European Technical Assessment
En byggprodukt som omfattas av en hEN måste prestandadeklareras och CE märkas efter den 1 juli 2013. För en byggprodukt som omfattas av ett ETA är detta fortsatt frivilligt efter den 1 juli 2013.

Artikel 7.1 i CPR kräver att varje produkt enligt ovan beskrivet måste åtföljas av en prestandadeklaration antingen i pappersformat eller i lämpligt elektronisk format. För att uppfylla dessa krav och undvika ett pappersbaserat system som innebär slöseri med våra naturresurser, kommer MAPEI S.p.A. att göra alla prestandadeklarationer tillgängliga via en nedladdning som görs genom att man klickar på den blå länken i slutet av detta meddelande.

Om du får problem med länken, vänligen kontakta: ce.dop@mapei.it - Vid andra frågor, vänligen kontakta vårt försäljningsnätverk som vanligt.

Vi önskar alla lycka till i jobbet!
Länk till Boverket:
Länk till gällande harmoniserade standarder:
Klicka för att ladda ned svenska DoP-dokumenter (.zip)
Dear Client

From 1 July 2013, the Construction Products Regulation (CPR 305/2011) will replace the previous Construction Products Directive (CPD 89/106) and redefine the obligations of manufacturers, distributors and importers regarding the application of CE marking.

The most significant change is the introduction of a mandatory “Declaration of Performance” (DoP) instead of the current “Declaration of Conformity”: for each product with CE marking, manufacturers will be obliged to issue a DoP that indicates, as well as all other relevant information, the declared performance characteristics of the product with reference to their relative harmonised technical specification (harmonised European standard or ETA).

The main aim of the DoP is to enable clients and users to compare the various products available on the market on the basis of a series of common, well-defined, measurable elements, so that they may then identify which product is the most suitable for their specific requirements.
Art. 7.1 of the CPR require that “Each product placed on the market will have to be accompanied by its DoP, either as a hard copy or electronically on a suitable support media”.
Since some of the points are still under discussion at the European Commission and there are no clear guidelines, at the moment the course of action is to include the DoP with the first consignment of a product, and then each time the product or reference standard is modified and, as a result, the product’s DoP or relative CE marking require updating.

In order to meet these requirements and avoid the obvious difficulties of having to manage a paper-based system, which would also be a waste of natural resources; MAPEI S.p.A. will make the entire collection of DoP’s available to their clients electronically via a download by simply clicking on the blue link at the end of this communication.

Widely used construction products such as grouts for ceramic tiles, adhesives for resilient and parquet flooring, curing agents for concrete, etc. are NOT currently subject to mandatory CE marking and for these, therefore, it is not possible to issue their relative DoP.

If you encounter problems with the link, please contact: ce.dop@mapei.it - while for any other query please get in touch, as per usual, with our commercial network.

Wishing everyone success in their work.
Click to download English DoP files (.zip)
Mapei AB Smidesvägen 10 - 171 41 Solna - Tel +46-8-52509080 - Order: +46-0550-808 15 - info@mapei.se - Order: order@mapei.se
www.lexicon.it