Systémy pro stavbu
Produkty
Závazek k životnímu prostředí
Projekty EU


Název projektu: 

Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců společnosti MAPEI, spol. s r.o. 

Na projekt Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců byla společnosti MAPEI spol. s r.o. poskytnuta dotace z Evropského sociálního fondu v ČR.
Hlavním cílem projektu je zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a konkurenceschopnost společnosti prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí jejích zaměstnanců. Žadatel má zaveden systém řízení a rozvoje lidských zdrojů a prostřednictvím projektu navrhuje inovaci tohoto systému. Období realizace projektu 11/2010 – 10/2012. 

Výstupy projektu:

• monitorovací zprávy
• 5 vzdělávacích programů
• 51 inovovaných produktů

Dílčí cíle projektu:

• posílení udržitelnosti pracovních míst
• modernizace a rozvoj systému řízení lidských zdrojů pomocí inovací
• zvýšení efektivity a výkonnosti cílové skupiny
• zvýšení kvalifikace a kompetencí cílové skupiny

Klíčové aktivity projektu:

• Řízení a administrace projektu
• Publicita projektu
• Jazykové kurzy
• Vzdělávání IT dovedností
• Rozvoj klíčových dovedností zaměstnanců
• Vzdělávání Zbožíznalství
• Řízení výkonnosti organizace

Klíčové aktivity projektu:

• Řízení a administrace projektu
• Publicita projektu
• Jazykové kurzy
• Vzdělávání IT dovedností
• Rozvoj klíčových dovedností zaměstnanců
• Vzdělávání Zbožíznalství
• Řízení výkonnosti organizaceVÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VZDĚLÁVÁNÍ

Jazykové kurzy:
Dodavatelem se stala jazyková škola Panorama I.L.A., s.r.o.. S vybraným uchazečem byla uzavřena smlouva 1.3.2011.

Vzdělávání IT dovedností

Dodavatelem se stala firma Amcobex Information Technologies, s.r.o.. S vybraným uchazečem byla uzavřena smlouva 17.3.2011.

Rozvoj klíčových dovedností a řízení výkonnosti organizace

Dodavatelem se stala společnost Olomouc Training Centre, s.r.o.. S vybraným uchazečem byla uzavřena smlouva 30.3.2011.

PRŮBĚH A REALIZACE PROJEKTU

Jazykové kurzy:
Do jazykových kurzů angličtiny se doposud zapojilo 22 zaměstnanců a do kurzů italštiny 2 zaměstnanci.

Vzdělávání IT dovedností

V IT dovednostech jsme se zatím věnovali zejména výuce aplikačního software (CRM, ERP), kde proběhly kurzy v termínech 23.8.11, 19.9.2011, 20.9.2011,11.10.2011, 12.11.2011, 13.11.2011, 9.1.2012, 17.1.2012, 1.3.2012, 2.3.2012, 5.3.2012, 6.3.2012,7.3.2012, 13.3.201214.3.2012 Těchto kurzů se zúčastnili vedoucí pracovníci a zejména obchodníci zástupci.

Obchodní zástupci a pracovníci logistiky prochází kurzem na Outlook, lekce proběhly 5.4.2012, 6.4. 2012.

Rozvoj klíčových dovedností a řízení výkonnosti organizace

Vedoucí zaměstnanci se účastnili následujících kurzů:

Vedení hodnotících pohovorů: 20.7. a 4.8.2011

Komunikační dovednosti pro manažery: 9.9. a 23.9.2011

Vedoucí pracovníci z úseku obchodu a marketingu absolvovali certifikovaný kurz CIMA-A, který probíhal v termínech 14.7.2011, 31.8. 2011, 6.10.2011, 7.10.2011, 3.11.2011, 4.11.2011, 24.11.2011, 25.11.2011, 19.1.2012, 20.1.2012, 25.1.2012.
Obchodní tým prochází kurzem nazvaným Sales academy, jejíž náplň je aktualizována podle aktuálních potřeb obchodního úseku. Dosud proběhly semináře v termínech 5.4.2011, 12.4.2011, 2.5.2011, 3.8.2011, 15.11.2011, 12.1.2011, 19.3.2012, 20.3.2012, 16.4.2012, 17.4.2012, 23.4.2012, 24.4.2012.

Vzdělávání zbožíznalství:

Obchodní a technický tým si neustále zlepšuje znalosti o nových produktech a technologiích. Semináře se konaly v termínech 3.3.2011, 13.5.2011, 7.9.2011, 13.1.2012, 23.1.2012, 24.1.2012, 25.1.2012, 26.1.2012, 5.3.2012, 3.4.2012.

Účetní absolvovaly kurzy účetnictví a daňové problematiky ve dnech 19. a 20.4.2012.

Řízení výkonnosti organizace

Vedoucí zaměstnanci prošli následujícími kurzy:

Zvyšování výkonnosti zaměstnance 1. a 7.4.2011

Procení řízení – podpora řízení organizace: 8. a 14.4.2011

Procesní modelování : 15., 25., 28. a 29.4.2011

Metody a postupy řízení výkonnosti: 3.-6.5.2011

Metody a postupy řízení výkonnosti organizačních útvarů: 16.,18., 19. a 20.5.2011

Podpora kvality: 22. a 24.6.2011

Kompetenční model: 1.-3.6.2011, 10.6.2011

Řízení lidských zdrojů: 1. a 29.7.2011, 3.a 10.4.2012

Kurz aplikace procesního řízení: 16. a 22.9.2011, 3. a 18.10.2011

Efektivní vedení lidí: 20. a 21.10.2011

Propojení strategického řízení s operativním řízením: 12.3. a 30.3.2012


V závěrečném období 05/2012-10/2012 jsme se opět nadále rozvíjeli v těchto kurzech:

Jazykové kurzy:
• AJ Business I – 26 účastníků ze všech úseků
• AJ Business II – 4 účastníci z vedení společnosti

• Italština a Italština konverzace pro 2 zaměstnance technického úseku

• AJ Stavební I a II – 6 účastníků z obchodního úseku

IT kurzy:
• Znalosti aplikačního software (CRM, ERP) - Ve dnech 9.5.2012,10.05.2012, 11.6.2012,12.6.2012 prošlo školením 19 osob

• Outlook ve dnech 28. 5. 2012, 31. 5. 2012 pro 6 osob

• Excelu jako velmi rozšířenému SW jsme se věnovali 11 dnů 4. 6., 5. 6.,12.6., 14. 6., 22. 7., 27. 7., 2. 8., 20. 9., 21. 9., 24. 9., 27. 9. 2012. 43 účastníků bylo opět ze všech úseků.

• Adobe – jedna zaměstnankyně strávila 3 školicí dny 22. 6., 26. 6.,29.6.2012

• Word – 13 zaměstnanců převážně z administrativy se proškolilo v 5 dnech 19. 9., 26. 9.,27.9., 15.10. 2012, 17.10.2012

• MS Windows - 6 osob se proškolilo v 5 dnech 5. 10., 8. 10.,10.10., 16.10., 19.10.2012

Dále probíhal Rozvoj klíčových dovedností zaměstnanců:


• Sales academy – 4 dny 21. 5. 2012, 22. 5. 2012, 15.10.2012, 16.10.2012 pro 23 osob z obchodního týmu


• Vedení hodnotících pohovorů – ve dvou dnech 24. 7. 2012, 30. 8. 2012 pro 10 vedoucích zaměstnanců

• Komunikační dovednosti pro manažery – 14 vedoucích zaměstnanců nebo kariérních rezerv se rozvíjelo ve dnech 4. 9. 2012, 
   27. 9. 2012, 18.10.2012, 19.10.2012


• Účetnictví a daňová problematika – 4 zaměstnankyně z ekonomického úseku studovaly ve dnech 3. 10. 2012, 4. 10. 2012, 9.10.2012, 
  10.10.2012, 15.10.2012, 16.10.2012, 17.10.2012 a 25.10.2012

• Logistika skladů a skladování – 3 zaměstnanci z úseku logistiky se seznámily s novými trendy ve dnech
   9. 5.2012, 10. 5. 2012, 19. 6. 2012, 20. 6.2012

• Mezinárodní přeprava a zasilatelství – a novinky v této oblasti vstřebali 3 zaměstnanci logistiky ve dnech 27. 6. 2012, 28. 6. 2012

• Pracovní právo pro vedoucí pracovníky – 2 velmi intenzivní dny 13. 6. 2012, 11. 9. 2012 pro 13 vedoucích zaměstnanců

• Controlling pro neekonomy – asistentky obchodního úseku se účastnily ve dvou dnech 5. 6. 2012, 6. 6. 2012

• Interní lektor – ze 4 osob se ve 4 dnech (17. 7. 2012, 18. 7. 2012, 30. 7. 2012, 31. 7. 2012)stali interní lektoři

• Kurz prezentačních dovedností – pro 9 osob ve dvou dnech (16. 8. 2012, 27. 8. 2012)

• Event marketing – ve dnech 20. 9. 2012, 25. 9. 2012 se účastnil jeden zaměstnanec

• Minimum obchodního práva – 7 osob zejména z obchodního úseku bylo proškoleno ve třech dnech(17. 10. 2012, 3. 10. 2012, 26.10.2012)

• Týmová spolupráce, rozvoj osobnosti, komunikace pro téměř všechny zaměstnance (56 osob) ve 3 dnech (9. 10. 2012, 11. 10. 2012, 12.10.2012)

• Ekonomické minimum pro administrativní pracovníky – pro jednodenní (19. 10. 2012) školení pro jednoho zaměstnance


Vzdělávání Zbožíznalství
• Této aktivitě 28 zaměstnanců z obchodního a technického úseku věnovalo mnoho času 25 školicích dnů

V aktivitě Řízení výkonnosti organizace jsme realizovali tyto kurzy:
• Hodnocení zaměstnanců - 7. 6. 2012 si 62 osob osvěžilo postupy a zásady hodnocení zaměstnanců


• Postupy při strategickém řízení výkonnosti – jsme realizovali pro 57 osob ve dnech 10. 9. 2012, 18. 9. 2012

• Příklady aplikace v praxi – praktické nácviky pro 15 zaměstnanců probíhaly 13. 9. 2012, 17. 9. 2012


• Výkonové koučování – pro 16 osob ve dnech 4. 9. 2012, 5. 9. 2012, 6. 9. 2012, 7. 9. 2012 a 12. 9. 2012

• Budování a rozvoj týmů – pro 15 vedoucích zaměstnanců a kariérních rezerv ve dnech 1. 10. 2012, 2. 10. 2012


• Měření výkonnosti procesů – pro 15 vedoucích zaměstnanců a kariérních rezerv 4. 10. 2012, 5. 10. 2012 a 15.10.2012

• Procesní řízení – téměř pro všechny zaměstnance (60 osob) ve dnech 23. 10. 2012, 30. 10. 2012 a 12.10.2012


V níže uvedené tabulce jsou uvedeny dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů:

Projekt byl úspěšně ukončen k 31.10.2012. KÓD


NÁZEV


JEDNOTKA


DOSAŽENÁ HODNOTA


DATUM DOSAŽENÍ HODNOTY


07.41.00


Počet podpořených osob - celkem


Počet osob


71,00


31.10.2012


07.45.00


Počet podpořených organizací - celkem


Počet


1,00


31.10.2012


07.46.13


Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem


Počet


775,00


31.10.2012


07.57.00


Počet nově vytvořených/inovovaných produktů


Produkt


23,00


31.10.2012MAPEI, spol. s r.o. Smetanova 192/33 - Olomouc - Hodolany, 779 00 - Telefon +420 585 201 151 - Fax +420 585 227 209 - info@mapei.cz Cookie Policy Privacy Policy