Systémy pro stavbu
Produkty
Závazek k životnímu prostředí
Kariéra
LIDÉ A KARIÉRA V MAPEI
Jestliže uvažujete o pozitivní změně ve vaší kariéře, jste na správných stránkách.

S MAPEI postavíte nejen koupelnu či most, ale i svou kariéru.

Tým MAPEI spol. s r.o. pod vedením generálního ředitele Ing. Zdeňka Runštuka se zcela ztožňuje s filozofií MAPEI Group, kterou při příležitosti 70. výročí založení společnosti aktuálně definoval prezident MAPEI Group Dr. Giorgio Squinzi a je uvedena v sekci Historie společnosti.

1. Kdo tvoří tým MAPEI?
Špičkové produkty stavební chemie značky MAPEI nachází své zákazníky a přináší jim spolehlivá technologická řešení jak při výstavbě nových objektů a budov, tak i při rekonstrukcích. Toto je možné jen díky týmu talentovaných a motivovaných jednotlivců, který se za 16 let působení společnosti na českém trhu rozrostl na 50 osob.

O našich odděleních
Pracovníci všech oddělení přispívají k hodnotám, které naše společnost vytváří, a tvoří i image společnosti, která je vnímána jako spolehlivý obchodní partner a také jako atraktivní zaměstnavatel.

Obchodně technický úsek
Aktivity obchodně technického úseku jsou pro naše zákazníky klíčové a přinášejí společnosti požadovaný zisk. Zaměstnanci tohoto úseku prodávají jedny z nejlepších produktů v oblasti stavební chemie zabalené do odborného před i poprodejního zákaznického servisu včetně technických konzultací a zkoušek přímo na místech realizací stavebních prací. Tento početně největší úsek působí na území celé ČR, aby naše pomoc byla opravdu po ruce všem stavebníkům, investorům, architektům, prodejcům stavebních materiálů i kutilům. Kromě znalostí prodejních dovedností mají členové našeho obchodního týmu i odborné znalosti na vysoké úrovni díky častým interním školením a úzkou spoluprací se specialisty ve výzkumných a vývojových laboratořích skupiny MAPEI.

Úsek marketingu
Je to oddělení s nejnižším věkovým průměrem, kde se klade důraz na kreativitu, jazykové vybavení, orientaci na zákazníka, analytické schopnosti. Marketing není pouze servisní organizací obchodního úseku, ale aktivně se podílí na hledání nových cest ke všem vhodným cílovým skupinám a citlivou prací s marketingovým mixem přispívá ke zvyšování prodeje. Celý úsek marketingu je v každodenním kontaktu se svými kolegy na centrále v Miláně a několikrát ročně se schází i s marketingovými týmy ostatních společností MAPEI Group.

Úsek kvality
Podnikání v oboru stavební chemie podléhá legislativě, mnoha normám a nařízením platných v celé EU či pouze v ČR. Produkty musí svými vlastnostmi splňovat nejrůznější limity, mají svoje nároky na manipulaci a skladování a nad tím bdí náš úsek kvality. Kromě této vnější vazby je zapojen i do řízení vnitřních procesů ve společnosti.

Úsek logistiky a skladování
MAPEI spol. s r.o. nemá vlastní výrobní závod v ČR a dováží všechny materiály z výrobních závodů v okolních státech. Centrální sklad pro Moravu je v Olomouci a Čechy jsou zásobovány z Prahy. Přes naše partnerské distributory jsou materiály MAPEI dostupné ve všech regionech ČR. Z těchto důvodů musí logistiku zajišťovat zkušení pracovníci s dostatečnou jazykovou výbavou, kteří řídí skladové zásoby tak, aby i v měsících s nejvyšší obrátkovostí zboží byly poptávky zákazníků vyřízeny včas.

Ekonomický úsek
Bezchybná fakturace, účinná kontrola pohledávek a včasné platby dodavatelům jsou výstupy úseku, které se nejvíce dotýkají našich obchodních partnerů a které jsou od nich velmi kladně hodnoceny. Samotná správa a řízení financí společnosti hraje strategickou roli v plánování obchodních cílů a aktivit společnosti a v regulaci činností všech úseků společnosti. Finanční výsledky znamenají reálný pohled na úspěšnost našeho podnikání a kvantifikují další příležitosti k růstu. Tento úsek zajišťuje samozřejmě také finanční kontrolu interních procesů. Intenzivní spolupráce s úsekem controllingu na centrále v Itálii klade vysoké nároky na jazykovou úrověň pracovníků tohoto úseku. Velmi přísná korporátní pravidla zvyšují náročnost práce na tomto úseku oproti ekonomickým úsekům společností, které se řídí pouze českou legislativou.

2. Jak se můžete ucházet o zaměstnání ve společnosti MAPEI spol. s r.o.?
Otevřené pozice jsou vždy inzerovány na těchto stránkách. Pokud Vás některá zaujme, vyplňte dotazník uvedený níže a elektronicky odešlete.

Pokud byste chtěli pracovat v některém z našich úseků a tento úsek zrovna volnou pozici nenabízí, vyplňte dotazník také a do kolonky číslo pozice napište zkratku SPINQ. Jsme si vědomi toho, že konkurenční boj zaměstnavatelů na trhu práce o kvalitní pracovníky se přiostřuje a neradi bychom promeškali příležitost posílit náš tým novou kolegyní či kolegou, kteří nejen splňují základní níže uvedené požadavky, ale můžou nabídnout další znalosti, dovednosti a zkušenosti, které by byly přínosem pro některý z našich úseků.

Kandidát se šancí na získání zaměstnání v naší společnosti by měl splňovat tento základní profil:
 • týmový duch
 • smysl pro fair -play
 • otevřená komunikace a dobré komunikační schopnosti
 • loajalita k zaměstnavateli
 • odvaha nést odpovědnost za svoje skutky a rozhodnutí
 • ochota dále se vzdělávat a učit, zájem o osobní a profesní růst
 • samostatnost
 • orientace na zákazníka,vstřícný přístup k obchodním partnerům
 • umění zvládat stresové situace
3. Co společnost MAPEI spol. s r.o. svým zaměstnancům nabízí?
Vedení společnosti usiluje o to, aby práce v MAPEI nebylo jen místo, kam denně chodíme, abychom byli schopni uspokojit naše základní potřeby. Mělo by to být místo poznávání, tvořivosti, inspirace, příjemných mezilidských vztahů, naplňování ambicí.

Toto vnímání zaměstnání společnost podporuje následující nabídkou:
 • úctu a uznání k zaměstnancům a jejich výkonům společnost vyjadřuje odpovídajícím a motivujícím finančním ohodnocením, které respektuje neustále se zlepšující obchodní výsledky společnosti a výsledky jednotlivce pravidelně hodnocené přímým nadřízeným
 • stabilitu a zázemí silné nadnárodní společnosti
 • spolupráci se zahraničními kolegy
 • moderní a příjemné pracovní prostředí
 • příležitost a podporu kariérního a osobního rozvoje
 • poskytování zaměstnaneckých výhod a benefitů jako je týden dovolené nad zákonný rámec, příspěvek na stravování, finanční odměna při pracovních jubileích, jazykové vzdělávání.
Další výhody jsou vázány na jednotlivé pozice a pracovní výkon zaměstance.
MAPEI, spol. s r.o. Smetanova 192/33 - Olomouc - Hodolany, 779 00 - Telefon +420 585 201 151 - Fax +420 585 227 209 - info@mapei.cz Cookie Policy Privacy Policy