produkty
MAPEI i ekologia
NIE dla ekościemy
Certyfikat LEED dla MAPEI
ekologia w certyfikatach
NIE dla ekościemy
SYSTEMY POSADZKOWE, PRODUKTY DO MONTAŻU WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH, TEKSTYLNYCH, OKŁADZIN DREWNIANYCH I CERAMICZNYCH SĄ CERTYFIKOWANE ZGODNIE Z WYMOGAMI MIĘDZYNARODOWYCH UZNANYCH INSTYTUCJI DOTYCZĄCYCH "JAKOŚCI POWIETRZA WE WNĘTRZACH
Od 2005 roku ekologiczne produkty MAPEI, przetestowane przez światowe organizacje, uzyskały certyfikaty GEV i zostały oznakowane symbolem EMICODE EC1 bardzo niski poziom emisji lotnych związków organicznych i EC1 Plus bardzo niski poziom emisji lotnych związków organicznych-Plus. Oba oznaczenia są nadawane przez Instytut GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe Und Bauprodukte e V.). Stowarzyszenie, którego członkiem jest również MAPEI, zajmuje się badaniem poziomów emisji wśród preparatów do podłóg, klejów i innych materiałów powszechnie stosowanych w budownictwie.
Do wyżej wspomnianych dołączyło ostatnio niemieckie oznaczenie ekologiczne Blue Angel wskazujące na produkty bezpieczne dla środowiska, zdrowia wykonawców i ostatecznych użytkowników.
Kolejnym ekologicznym symbolem jest Green Label Plus , oznaczenie nadawane przez amerykański Instytut Wykładzin CRI (Carpet and Rug Institute), który poświadcza, że dany produkt został przetestowany przez niezależne laboratorium. Stanowi to gwarancję dla klientów, że kupują certyfikowany wyrób, którego zgodność z najbardziej wymagającymi normami dotyczącymi poziomu emisji została potwierdzona.
M1 jest dobrowolnym oznaczeniem stosowanym w krajach skandynawskich. Badanie poziomu emisji jest takie samo, jak w przypadku pozostałych certyfikacji, ponieważ normą odniesienia jest ten sam dokument: ISO 16000. Dodatkowo, w celu uzyskania M1 przeprowadzane jest również badanie poziomu emisji amoniaku oraz test zapachu.

Jakość powietrza we wnętrzach

Jest to oznaczenie umieszczane na przeznaczonych do stosowania wewnątrz opakowaniach chemii budowlanej sprzedawanych we Francji od 1 stycznia 2012 )oraz od 1 września 2013 na produktach, które weszły na rynek wcześniej). Przypomina ono etykietę zawierającą symbole klas efektywności energetycznej, umieszczaną na urządzeniach AGD (A+ oznacza klasę najwyższą, C - najniższą) i wskazuje klasy poziomów emisji lotnych związków organicznych (VOC).
Proces certyfikacji systemów zarządzania jakością, środowiskiem, zdrowiem i bezpieczeństwem jest przeprowadzany przez wykwalifikowane uznane na całym świecie instytucje
MAPEI POPRZEZ UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMACH I ORGANIZACJACH ANGAŻUJE SIĘ W PROMOWANIE EKOLOGICZNIE ZRÓWNOWAŻONEGO ŚRODOWISKA...

LEED - leadership in Energy and Environmental Design

System certyfikacji opracowany przez US Green Building Council dla projektowania zrównoważonych ekologicznie budynków

Responsible Care Programme

Mapei SpA od 1992 należy do międzynarodowego programu dla przemysłu chemicznego Responsible Care i udostępnia dane do publikacji corocznego raportu.
...I ROZWÓJ ZAAWANSOWANYCH EKOLOGICZNIE PRODUKTÓW I ROZWIĄZAŃ W POSZANOWANIU ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZDROWIA CZŁOWIEKA...

Symbol naszego zaangażowania w ochronę środowiska

Produkty MAPEI pomagają projektantom i wykonawcom tworzyć innowacyjne projekty certyfikowane na podstawie systemu LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) zgodnie z wymogami U.S. GREEN Building Council.

BioBlock

Technologia MAPEI, która zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni na powierzchni fug zastosowanych w pomieszczeniach mokrych.

LowDust

Technologia MAPEI LowDust opracowana w trosce o zdrowie wykonawców i w poszanowaniu środowiska naturalnego pozwala na redukcję o 90% pyłu emitowanego podczas mieszania produktu proszkowego z wodą.

DropEffect

Technologia MAPEI oparta na zastosowaniu dodatków o właściwościach hydrofobowych pozwala uzyskać powierzchnie o zmniejszonej nasiąkliwości, a w efekcie mniej podatne na zabrudzenia i bardzo trwałe.
MAPEI i ekologia
NIE dla ekościemy!
Produkty MAPEI dla LEED
Oświadczenia producenta (LEED LETTERS)
Mapei Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffela 14 - 44-109 Gliwice - Telefon 48 (32) 775-44-50 - Fax 48 (32) 775-44-71 - info@mapei.pl Politykę Cookie Polityka Prywatności