Office Building

Location icon Beograd, SERBIE
Arhitektura poslovnog prostora ciji je vlasnik kompanija Južni izgradnja, nastala je rekonstrukcijom postojeceg objekta na pocetku ulice Južni bulevar. Glavni koncept objekta je formiranje kolonade stubova prema ulici, kao i uvodenje posetilaca preko ulazne, pristupne rampe i stepeništa na glavni podijum i postament objekta. Na drugi nacin, formirana krovna terasa objektu pruža fantastican kontakt sa gradom. Autor projekta je jednostavnim prostornim elementima defi nisao i povezao savremenu formu sa urbanim gradskim kontekstom i markirao ugao ulica novoprojektovanim volumenom objekta. Enterijer poslovnih i javnih sadržaja objekta povezuje spoljašnost i unutrašnjost prostora i objedinjuje dizajn elemenata u jednu celinu. Objekat je spratnosti Po+4+Ps ima smeštajne kapacitete za kompanije i pratece sadržaje, garažu, kafeteriju u prizemlju sa terasom, konferencijske prostore, fi tnes zonu, terase i ostale sadržaje koji omogucavaju savremeni standard poslovnog programa.
N° réf.: 4
Catégorie: BATIMENTS COMMERCIAUX

Réalisation

Chantier Podovi u kancelarijama
Localisation Beograd, SERBIE
Sous-catégorie BUREAUX
Demande Izrada dekorativnih, mikrocementnih podova u sistemu Ultratop Loft
Type de demande Sols
Titulaire izgradnja d.o.o., Beograd
Entreprise de sous-traitance Ex ing B&P d.o.o., Beograd
Installateurs Aditiv Balkan d.o.o., Beograd
Responsable de projet Goran Vojvodic, d.i.a., Beograd
Crédits Relja Ivanic
Coordination MAPEI Uroš Jovanovic, d.i.g., mapei SRB d.o.o. Beograd
Vous êtes peut être intéressé par Poslovna zgrada

Restez en contact

Abonnez-vous à notre newsletter pour connaître les dernières nouvelles de Mapei