Hier vindt u alle relevante informatie in de aanloop naar 24 augustus 2023

De beperking op diisocyanaten tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie, evaluatie, autorisatie en restrictievan chemische stoffen (REACH) is hier in alle officiële EU-talen beschikbaar.

Om ervoor te zorgen dat werknemers in de hele EU veilig met diisocyanaten kunnen blijven omgaan, worden nieuwe opleidingseisen vanaf 24 augustus 2023 verplicht voor professionele en industriële gebruikers in het kader van de REACH-verordening van de EU.

De gebruiker van diisocyanaten - de werkgever van de gebruiker of de zelfstandige - moet de opleiding voltooien en documenteren. Als u niet aan deze verplichte opleidingen voldoet, mag u niet langer met diisocyanaten werken.

ISOPA/ALIPA en onze industriële partners organiseren een uitgebreid trainingsprogramma om een veilig gebruik van diisocyanaten te garanderen voor producenten en professionele gebruikers in heel Europa.

Hieronder hetgeen wat je moet doen

pu-training
1. Ga naar de website Veilig gebruik van Diisocyanates om meer te lezen over de opleidingsvereisten en hoe die op u van toepassing kunnen zijn.

2. Zorg ervoor dat u de onderstaande link volgt om training en certificering te krijgen voor het veilig omgaan met diisocyanaten. Om deel te nemen aan het gratis trainingsprogramma gaat u naar het trainingsplatform en gebruikt u de Mapei-code*: FEICA_21_C16

*De Mapei FEICA-code vervalt niet, maar is alleen geldig voor de trainingen over het gebruik van kitten en lijmen die u kunt vinden door te klikken op de afbeelding 'kitten & lijmen' op de trainingswebsite.

safe-use

Over ISOPA/ALIPA

ISOPA is de Europese handelsfederatie voor producenten van aromatische diisocyanaten en polyolen - de belangrijkste bouwstenen van polyurethanen. ALIPA is de Europese vereniging van producenten van alifatische isocyanaten.

ISOPA/ALIPA werkt aan de bevordering van het hoogste niveau van de beste praktijken bij de distributie en het gebruik van diisocyanaten en polyolen in Europa en zorgt ervoor dat alle belanghebbenden gemakkelijk toegang hebben tot nauwkeurige en actuele informatie over deze stoffen.

isopa-alipa