Rekonstrukcija Velikog stepeništa na Kalemegdanu

Location icon Beograd, Srbija, Serbia
Medu znamenitostima Beograda posebno mesto pripada Kalemegdanu. Jedinstvenost najznacajnijeg kulturno-istorijskog kompleksa glavnog grada ogleda se, izmedu ostalog, u brojnim prostornim obeležjima po kojima se izdvaja od uobicajenih gradskih parkova. Veliko stepenište je jedan od tih simbola koji krase Kalemegdan od 1928. godine, kada je izgradeno po projektu arhitekte Aleksandra Krstica, u duhu romanike. Tokom Drugog svetskog rata stepenište je ošteceno u bombardovanju Beograda u aprilu 1941, kao i kasnijih ratnih godina. Kompletna rekonstrukcija Velikog stepeništa izvedena je sredinom 2019., prema projektu Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Izvedeni radovi su deo šireg projekta koji ce obuhvatiti rekonstrukciju, konzervaciju i restauraciju dela Savskog šetališta od Velikog stepeništa ka ravelinu Kralj kapije. Radovi su izvedeni uz stalni strucni, konzervatorski i arheološki nadzor.
Ref #: 7
Category: PUBLIC BUILDINGS/PLACES

Construction

Yard gazišta, podesti, ograda
Location Beograd, Srbija, Serbia
Subcategory ÏÀÐÊ
Built in 2019
Application Rekonstrukcija stepeništa
Start and finish date 2019
Application Type Concrete restoration
Client JP Beogradska tvrdava
Contractor company Koto, d.o.o., Beograd; Odgovorni izvodac radova: Slobodan Radovanovic, d.i.a.
Architects Nevenka Novakovic, d.i.a. i Rade Mrlješ, d.i.a., Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda; Konzervatorski nadzor: Nevenka Novakovic, d.i.a i Marina Pavlovic, d.i.a., Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Specialists involved Nevenka Novakovic, d.i.a. i Rade Mrlješ, d.i.a., Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda; Odgovorni projektant konstrukcije: Prof. dr Milan Glišic; Strucni nadzor: Zoran Novakov, d.i.a. i Ivana Markovic, d.i.g., Beo potez, d.o.o., Beograd
MAPEI Coordination Žarko Rajkovic, Vladimir Dimitrijevic, Mapei SRB d.o.o. Beograd

Additional Attachments

Here you can download all documents related to this project

You may be interested in kalemegdan stepenice veliko stepenište

Keep in touch

Subscribe to our newsletter to get Mapei news