Forenzički centar u Užicu

Location icon Užice, 塞尔维亚
Pojam „forenzika“ vodi poreklo od latinske reči forēnsis, što znači „pred forumom“. U doba Rimljana ova terminologija bi se mogla objasniti vremenskim okvirom i pravilima ponašanja tadašnjeg doba. Krivična prijava protiv nekog je morala javno biti predstavljena u rimskom forumu. Onaj ko je bio optužen i onaj koji ga je tužio su bili dužni da ispičaju svoju priču pred članovima foruma. Onaj koji je imao uverljiviju priču i ubedljivije argumente dobio bi podršku članova. U savremenom svetu definiciju forenzike ili forenzičke nauke možemo predstaviti kao primenu širokog spektra nauka sa ciljem pružanja odgovora na pitanja od interesa za pravni sistem. Forenzika može biti u vezi sa kriminalom ili parničnim postupkom.
编号#: 76
类别: 公共建筑/场所

建筑

场地 Unutrašnji podovi
位置 Užice, 塞尔维亚
子目录 多功能中心
施工 Hidroizolacija, lepljenje i fugovanje keramičkih pločica
开始和结束日期 2013
施工类型 地坪, 基面准备, 防水
业主 MUP Republike Srbije
承包商公司 Mpp Jedinstvo a.d., Sevojno
建筑师 Boško Pešović, d.i.a
项目经理 Ina projekt
马贝协调员 Nebojša Janić

保持联系

订阅马贝电子资讯以获取最新的马贝动态

提交