Most kod Beške

Location icon Beška, 塞尔维亚
Most kod Beške preko Dunava je sagrađen u okviru projekta autoputa Beograd – Novi Sad – Subotica. Ukupna dužina mosta je 2.250 m, a širina 14,4 m. Most ima tri trake za drumski saobraćaj (pun profi l za jednu stranu autoputa) i dve pešačke staze širine 1,7 m. Most je projektovao Branko Žeželj, a izgradila Mostogradnja između 1971. – 1975. godine. U oktobru 2011. otvoren je i drugi novi most kod Beške, čime je završen autoput prema Subotici i stekli se uslovi za rekonstrukciju starog mosta. Rekonstrukcija gornjeg dela podrazumevala je sanaciju kolovoza, montiranje novih pešačkih staza i izradu hidroizolacije, koja je rađena sa kompletnom sanacijom mosta preko kanala Arkanj.
编号#: 70
类别: 交通工具

建筑

场地 Most i pešačke staze
位置 Beška, 塞尔维亚
子目录 桥梁
施工 Superplastifikator za beton, ekspandirajuća masa, obrada dilatacija, završni slojevi
开始和结束日期 2012/2014
施工类型 外加剂, 砖石修复, 结构加固
业主 JP Putevi Srbije
承包商公司 Mostogradnja a.d
马贝协调员 Vladimir Dimitrijević, Nebojša Janić

保持联系

订阅马贝电子资讯以获取最新的马贝动态

提交