Rekonstrukcija Velikog stepeništa na Kalemegdanu

Location icon Beograd, 塞尔维亚
Medu znamenitostima Beograda posebno mesto pripada Kalemegdanu. Jedinstvenost najznacajnijeg kulturno-istorijskog kompleksa glavnog grada ogleda se, izmedu ostalog, u brojnim prostornim obeležjima po kojima se izdvaja od uobicajenih gradskih parkova. Veliko stepenište je jedan od tih simbola koji krase Kalemegdan od 1928. godine, kada je izgradeno po projektu arhitekte Aleksandra Krstica, u duhu romanike. Tokom Drugog svetskog rata stepenište je ošteceno u bombardovanju Beograda u aprilu 1941, kao i kasnijih ratnih godina. Kompletna rekonstrukcija Velikog stepeništa izvedena je sredinom 2019., prema projektu Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Izvedeni radovi su deo šireg projekta koji ce obuhvatiti rekonstrukciju, konzervaciju i restauraciju dela Savskog šetališta od Velikog stepeništa ka ravelinu Kralj kapije. Radovi su izvedeni uz stalni strucni, konzervatorski i arheološki nadzor.
编号#: 7
类别: 公共建筑/场所

建筑

场地 gazišta, podesti, ograda
位置 Beograd, 塞尔维亚
子目录 公园
建于 2019
施工 Rekonstrukcija stepeništa
施工类型 地坪, 基面准备, 混凝土修复
业主 JP Beogradska tvrdava
承包商公司 Koto, d.o.o., Beograd; Odgovorni izvodac radova: Slobodan Radovanovic, d.i.a.
建筑师 Nevenka Novakovic, d.i.a. i Rade Mrlješ, d.i.a., Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda; Odgovorni projektant konstrukcije: Prof. dr Milan Glišic
项目经理 Nevenka Novakovic, d.i.a., Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
马贝协调员 Žarko Rajkovic, Vladimir Dimitrijevic, Mapei SRB d.o.o. Beograd
描述 Strucni nadzor: Zoran Novakov, d.i.a. i Ivana Markovic, d.i.g., Beo potez, d.o.o., Beograd; Konzervatorski nadzor: Nevenka Novakovic, d.i.a i Marina Pavlovic, d.i.a., Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

附加附件

在这里,您可以下载与该项目相关的所有文档

保持联系

订阅马贝电子资讯以获取最新的马贝动态

提交