ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL

JEDNOSLOŽKOVÉ RYCHLETUHNOUCÍ LEPIDLO NA BÁZI SILANOVÝCH POLYMERŮ S OEMEZENÝM VERTIKÁLNÍM SKLUZEM, PŘIPRAVENÉ K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ, NA INSTALACI LVT NA STĚNY

Způsob použití: podklad musí být suchý, pevný, čistý a hladký. Dodržujte pokyny výrobce krytiny týkající se způsobů instalace.
Čekací doba: 0-10 minut.
Otevřená doba: 20-30 minut.
Uvedení do provozu: po 24 hodinách.
Čištění: v čerstvém stavu bavlněným hadříkem nebo výrobkem CLEANER H nebo CLEANER L. Po vytvrzení pouze mechanicky nebo výrobkem PULICOL 2000.Spotřeba: 250-350 g/m².
Skladování: 12 měsíců v původním uzavřeném obalu při pokojové teplotě. Při přepravě na delší vzdálenosti používejte klimatizované vozy s kontrolou teploty. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání. Další informace najdete v materiálovém listu.
VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými předpisy. Obsahuje uhlovodíky, C9 nenasycené, polymerizované: Může vyvolat alergickou reakci; bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakát: Může vyvolat alergickou reakci.

Související dokumenty

Materiálový list
Stáhnout
Bezpečnostní list
Stáhnout
Prohlášení o shodě
Stáhnout
EPD
Stáhnout
GEV
Stáhnout
P.A.S.S.
Stáhnout

Poslední projekt ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL

Zůstaňte ve spojení

Přihlaste se k odběru newsletterů