Her kan du finde alle relevante informationer, du har brug for inden den 24. august 2023

Restriktionerne for diisocyanater, som ændrer bilag XVII til Europa-Parlamentets og Europarådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkendelse og restriktion af kemikalier (REACH), er tilgængelig på alle officielle EU-sprog her.

For at sikre, at arbejdstagere i hele EU kan fortsætte med at håndtere diisocyanater sikkert, bliver nye uddannelseskrav obligatoriske for professionelle og industrielle brugere under EU’s REACH-forordning fra den 24. august 2023.

Brugeren af diisocyanater - enten brugerens arbejdsgiver eller den selvstændige - skal gennemføre og dokumentere gennemførelsen af uddannelsen.
Hvis du ikke overholder disse obligatoriske uddannelser, har du ikke længere lov til at arbejde med produkter, der indeholdende diisocyanater, som overstiger den grænse på 0,1 %. Grænsen er fastsat i forordning (EU) 2020/1149.
ISOPA/ALIPA og vores industripartnere organiserer et omfattende træningsprogram for at garantere sikker brug af diisocyanater for producenter og professionelle brugere over hele Europa.

Hvad skal du så gøre?

pu-training
1. Gå til websitet for sikker brug af diisocyanater for at læse mere om uddannelseskravene, og om, hvordan de kan gælde for dig.

2. Sørg for, at du følger nedenstående link, for at modtage undervisning og certificering i sikker håndtering af diisocyanater. For at deltage i det gratis træningsprogram skal du gå til træningsplatformen og bruge Mapei-koden*: FEICA_21_C16

*Mapei FEICA-koden udløber ikke, men den er kun gyldig til undervisningen i brugen af fugemasser og klæbemidler, og siden kan findes ved at klikke på 'Klæbemidler & Tætningsmasser'-billedet på uddannelsens hjemmeside.

safe-use

Om ISOPA/ALIPA

ISOPA er den europæiske brancheforening for producenter af aromatiske diisocyanater og polyoler - de vigtigste byggesten i polyurethaner. ALIPA står for European Aliphatic Isocyanates Producers Association.

ISOPA/ALIPA arbejder for at fremme det højeste niveau af bedste praksis inden for distribution og brug af diisocyanater og polyoler i Europa og sikrer, at alle interessenter let kan få adgang til præcise og opdaterede oplysninger om disse stoffer.


isopa-alipa