Rekonstrukcija Velikog stepeništa na Kalemegdanu

Location icon Beograd, Srbija, Serbia
Medu znamenitostima Beograda posebno mesto pripada Kalemegdanu. Jedinstvenost najznacajnijeg kulturno-istorijskog kompleksa glavnog grada ogleda se, izmedu ostalog, u brojnim prostornim obeležjima po kojima se izdvaja od uobicajenih gradskih parkova. Veliko stepenište je jedan od tih simbola koji krase Kalemegdan od 1928. godine, kada je izgradeno po projektu arhitekte Aleksandra Krstica, u duhu romanike. Tokom Drugog svetskog rata stepenište je ošteceno u bombardovanju Beograda u aprilu 1941, kao i kasnijih ratnih godina. Kompletna rekonstrukcija Velikog stepeništa izvedena je sredinom 2019., prema projektu Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Izvedeni radovi su deo šireg projekta koji ce obuhvatiti rekonstrukciju, konzervaciju i restauraciju dela Savskog šetališta od Velikog stepeništa ka ravelinu Kralj kapije. Radovi su izvedeni uz stalni strucni, konzervatorski i arheološki nadzor.
N.º de ref.: 7
Categoría: ESPACIOS / EDIFICIOS PÚBLICOS

Construcción

Detalles gazišta, podesti, ograda
Ubicación Beograd, Srbija, Serbia
Subcategoría PARQUE
Construido en 2019
Aplicación Rekonstrukcija stepeništa
Fecha de inicio y finalización 2019
Tipo de aplicación Reparación del hormigón
Propietario JP Beogradska tvrdava
Empresa contratista Koto, d.o.o., Beograd; Odgovorni izvodac radova: Slobodan Radovanovic, d.i.a.
Arquitectos Nevenka Novakovic, d.i.a. i Rade Mrlješ, d.i.a., Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda; Konzervatorski nadzor: Nevenka Novakovic, d.i.a i Marina Pavlovic, d.i.a., Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Gestor de proyectos Nevenka Novakovic, d.i.a. i Rade Mrlješ, d.i.a., Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda; Odgovorni projektant konstrukcije: Prof. dr Milan Glišic; Strucni nadzor: Zoran Novakov, d.i.a. i Ivana Markovic, d.i.g., Beo potez, d.o.o., Beograd
Coordinación de MAPEI Žarko Rajkovic, Vladimir Dimitrijevic, Mapei SRB d.o.o. Beograd

Adjuntos adicionales

Aquí puede descargar todos los documentos relacionados con este proyecto

Manténgase en contacto

Suscríbase a nuestro boletín para recibir las noticias de Mapei