Forenzički centar u Užicu

Location icon Užice, Serbie
Pojam „forenzika“ vodi poreklo od latinske reči forēnsis, što znači „pred forumom“. U doba Rimljana ova terminologija bi se mogla objasniti vremenskim okvirom i pravilima ponašanja tadašnjeg doba. Krivična prijava protiv nekog je morala javno biti predstavljena u rimskom forumu. Onaj ko je bio optužen i onaj koji ga je tužio su bili dužni da ispičaju svoju priču pred članovima foruma. Onaj koji je imao uverljiviju priču i ubedljivije argumente dobio bi podršku članova. U savremenom svetu definiciju forenzike ili forenzičke nauke možemo predstaviti kao primenu širokog spektra nauka sa ciljem pružanja odgovora na pitanja od interesa za pravni sistem. Forenzika može biti u vezi sa kriminalom ili parničnim postupkom.
N° réf.: 76
Catégorie: BATIMENTS PUBLICS

Réalisation

Chantier Unutrašnji podovi
Localisation Užice, Serbie
Sous-catégorie CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Demande Hidroizolacija, lepljenje i fugovanje keramičkih pločica
Date de début et de fin 2013
Type de demande Sols, Preparation des supports, Impermeabilisation
Titulaire MUP Republike Srbije
Entreprise de sous-traitance Mpp Jedinstvo a.d., Sevojno
Architectes Boško Pešović, d.i.a
Responsable de projet Ina projekt
Coordination MAPEI Nebojša Janić

Restez en contact

Abonnez-vous à notre newsletter pour connaître les dernières nouvelles de Mapei