Most kod Beške

Location icon Beška, Serbie
Most kod Beške preko Dunava je sagrađen u okviru projekta autoputa Beograd – Novi Sad – Subotica. Ukupna dužina mosta je 2.250 m, a širina 14,4 m. Most ima tri trake za drumski saobraćaj (pun profi l za jednu stranu autoputa) i dve pešačke staze širine 1,7 m. Most je projektovao Branko Žeželj, a izgradila Mostogradnja između 1971. – 1975. godine. U oktobru 2011. otvoren je i drugi novi most kod Beške, čime je završen autoput prema Subotici i stekli se uslovi za rekonstrukciju starog mosta. Rekonstrukcija gornjeg dela podrazumevala je sanaciju kolovoza, montiranje novih pešačkih staza i izradu hidroizolacije, koja je rađena sa kompletnom sanacijom mosta preko kanala Arkanj.
N° réf.: 70
Catégorie: INFRASTRUCTURES

Réalisation

Chantier Most i pešačke staze
Localisation Beška, Serbie
Sous-catégorie PONT
Demande Superplastifikator za beton, ekspandirajuća masa, obrada dilatacija, završni slojevi
Date de début et de fin 2012/2014
Type de demande Adjuvants pour le beton, Restauration de maconnerie, Renforcement structurel
Titulaire JP Putevi Srbije
Entreprise de sous-traitance Mostogradnja a.d
Coordination MAPEI Vladimir Dimitrijević, Nebojša Janić

Restez en contact

Abonnez-vous à notre newsletter pour connaître les dernières nouvelles de Mapei