PLANITOP SMOOTH & REPAIR

Brzovezujući tiksotropni mort s kompenziranim skupljanjem, ojačan vlaknima, za površinsku sanaciju i završnu obradu betona, može se nanositi u debljinama od 3 do 40 mm po sloju debljine

PODRUČJA PRIMJENE
Nekonstrukcijski popravci i izravnavanja na unutarnjim i vanskim horizontalnim i vertikalnim betonskim površinama. Prikladan za sanaciju površina izloženih stalnim kontaktu sa vodom.

Primjeri primjene
• Brze sanacije oštećenih dijelova betona, na gredama, stupovima, podupornim zidovima, serklažima i čeima balkona.
• Brza zaglađivanja in-situ konstrukcija, kao segregacija, šupljina od oplate, konstruktivnih spojeva, itd. prije bojanja površine.
• Sanacije i zaglađivanja betona na stambenim objektima, kao nadozida i konzolnih dekorativnih elemenata.
• Sanacija prefabriciranih betoskih konstrukcija.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Planitop Smooth & Repair je jednokomponentni, tiksotropni cementni mort pripremljen od specijalnih hidrauličkih veziva, odabranog agregata fine granulacije, poliakrilonitrilnih sintetičkih vlakana, sintetičkih smola i specijalnih dodataka, proizveden prema formuli razrađenoj u MAPEI istraživačkim laboratorijima.
Pomiješan s vodom Planitop Smooth & Repair postaje lako obradiv tiksotropni mort koji se može nanositi i na vertikalne površine u debljini od 3 do 40 mm po nanosu.

Planitop Smooth & Repair očvršćava bez skupljanja i, zahvaljujući udjelu sintetičkih smola, ima karakteristiku odlične prionjivosti na betonske površine.

Kada se Planitop Smooth & Repair potpuno stvrdne, ima sljedeća svojstva:
• jaku prionjivost na stari beton (≥1,5MPa) ako se prethodno zasiti vodom, i čeličnu armaturu, posebno onu koja se premaže sa Mapefer ili Mapefer 1K, antikorozijskim i alkalizacijskim cementnim mortom, certificiran prema HRN EN 1504-7 ˝Zaštita armature od korozije˝;
• velika dimenzijska stabilnost i mala mogućnost pojave pukotina za vrijeme plastične faze i nakon očvršćavanja;
• toplinska kompatibilnost sa ciklusima smrzavanja/odmrzavanja, mjerena kao prionjivost prema HRN EN 1542;
• vodonepropustan.

Planitop Smooth & Repair ispunjava zahtjeve prema normi HRN EN 1504-9 (Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 9.dio: Opća načela za uporabu proizvoda i sustava) i najosnovnije zahtjeve prema Normi HRN EN 1504-3 (Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 3. Dio: Konstrukcijski i nekonstrukcijski popravak) za nekonstrukcijske mortove klase R2 i zahtjeve prema HRN EN 1504-2 (Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 2. Dio: Sustavi površinske zaštite) za premaze (C) premaz principima MC i IR.

Potrošnja: 14 kg/m2 po cm debljine.
AMBALAŽA: vreće od 25 kg.
SKLADIŠTENJE: U originalno zatvorenoj ambalaži i u suhom prostoru Planitop Smooth & Repair ima rok trajanja 12 mjeseci.

Povezana dokumentacija

Tehnički list
Preuzmi
Sigurnosni list
Preuzmi
Izjava o svojstvima
Preuzmi

Zadnji projekti PLANITOP SMOOTH & REPAIR

Ostanimo u kontaktu

Pretplatite se na naš newsletter i prvi saznajte sve Mapei novosti