Ovdje možete pronaći sve relevantne informacije da spremni dočekate 24. kolovoza 2023.

Ograničenje za diizocijanate kojim se mijenja Prilog XVII. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) dostupno je na svim službenim jezicima EU ovdje.

Kako bi se osiguralo da radnici diljem EU-a mogu nastaviti sigurno rukovati diizocijanatima, novi zahtjevi za obuku postat će obvezni za profesionalne i industrijske korisnike u skladu s Uredbom EU-a REACH od 24. kolovoza 2023. godine

Korisnik diizocijanata - bilo poslodavac korisnika ili samozaposlena osoba - mora ispuniti i dokumentirati završetak osposobljavanja.
Ako ne prođete ove obvezne obuke, više vam neće biti dopušteno raditi s proizvodima koji sadrže diizocijanate koji prelaze granicu od 0,1% utvrđenu Uredbom (EU) 2020/1149.

ISOPA/ALIPA i naši industrijski partneri organiziraju opsežan program obuke kako bi osigurali sigurnu upotrebu diizocijanata za proizvođače i profesionalne korisnike diljem Europe.

Evo što trebate učiniti

pu-training
1. Posjetite mrežnu stranicu Safe Use of Diisocyanates kako biste pročitali više o zahtjevima za obuku i kako se oni odnose na vas.

2. Kliknite na nižu poveznicu kako biste pristupili obuci i dobili certifikat za sigurno rukovanje diizocijanatima. Za sudjelovanje u besplatnom programu obuke, na platformi za obuku koristite Mapei kod*: FEICA_21_C16

*Mapei FEICA kod vrijedi samo za obuku za korištenje brtvila i ljepila koje možete naći klikom na sliku 'Adhesives & Sealants' na mrežnoj stranici obuke.

safe-use

Više o udruženjima ISOPA/ALIPA

ISOPA je europsko trgovačko udruženje proizvođača aromatskih diizocijanata i poliola - glavnih komponenti poliuretana. ALIPA je europsko udruženje proizvođača alifatskih izocijanata.

ISOPA/ALIPA rade na promicanju najviše razine najboljih praksi u distribuciji i korištenju diizocijanata i poliola u Europi te osiguravaju da svi dionici mogu lako pristupiti točnim i ažurnim informacijama o ovim tvarima.

isopa-alipa