szechenyi infoblock

„GINOP Plusz-3.2.1-21 „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül”

 
PEM/01/027585-3/2022

 

A Mapei Kft. a GINOP_Plusz-3.2.1-21 „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” elnevezésű munkaerőpiaci programban nyújtott pályázaton képzési költség támogatást nyert el, amely legfeljebb 12 661 000,- Ft-ot, amely összeg a képzési program teljes költségének 50 %-a valamint kieső munkaidőre járó bértámogatás: legfeljebb 6 327 080,- Ft-ot.

Jelen projekt keretén belül az alábbi képzések megvalósításának költségét, továbbá a képzések időtartamára kieső bérköltséget számoljuk el 100 fő munkavállaló vonatkozásában.

-       Informatikai alapismeretek

-       Irodai informatikai képzés

-       Táblázatkezelés

-       Szervezetfejlesztés

-       Prezentációs készségek fejlesztése

-       Asszertív kommunikáció

-       Együttműködési technikák fejlesztése

-       Stressz-és konfliktuskezelés

-       Ügyfélszolgálati kommunikáció

 

A képzések megvalósítása révén tevékenységünk szakmai színvonala jelentős mértékben emelkedni fog, hiszen alkalmazottjaink szakmai kompetenciái bővülnek az igénybevételre kerülő képzési szolgáltatások révén.

A projekt 2024.04.01.-én került befejezésre.


 

Képzés neve: Szervezetfejlesztés

Képzés óraszáma:        80 óra

Résztvevők száma:       56 fő

Képzés megvalósulása: 2022. október 26. – 2023. január 19.

Képzés célja:

 • Lean- és minőségszemlélet, folyamatok fejlesztése, veszteségek felismerése és kezelése kommunikáció, egymás meghallgatásának képessége, a csoportos együttműködés képessége és moderálása
 • Projekt-menedzsment
 • Prezentációs készségek (a feladat megoldásának prezentálása a Megbízónak, ami nagyjából megfelel egy vevői audit szituációnak)
 • Vezetői kommunikáció (feladatok kiosztása)
 • Vezetői kontroll (a cégek vezetésével, és a kisebb csoportok irányításával megbízott résztvevők esetében)
 • önérvényesítés (a csoportos / kiscsoportos feladatmegoldások és felkészülési szakaszok során a vélemények ütköztetése keretében)
 • konfliktusok kezelése
 • csoportos munkavégzés,
 • delegálás
 • feladatok pontos beazonosítása, részfeladatok megállapítása
 • fókuszálás az eredményességre és a hatékonyságra
 • gyors reagálás a megváltozott feltételekre és elvárásokra
 • a versenyhelyzetből eredő stressz kezelése

 

Képzés neve: Asszertív kommunikáció

Képzés óraszáma: 80 óra

Résztvevők száma: 42 fő

Képzés megvalósulás: 2022. november 10. – 2023- június 9.

Képzés célja:

 • A 4 legfontosabb kommunikációs stílus.
 • Megtanulsz nemet mondani és el tudod kerülni a túlzó alkalmazkodást!
 • Mindent megtudhatsz: kapcsolódásról, értő figyelemről.
 • Megismered a hatékony önkifejezés tágabb kontextusát és ki tudos világosan fejezni, nyíltan a véleményedet és szándékaidat.
 • Megtanulsz bármilyen helyzetben – akár magánéletről, akár munkáról legyen szó – olyan visszajelzést adni, ami konstruktív és nem sérti meg mások jogait vagy érzéseit.
 • Képviselni tudod úgy a saját véleményedet és céljaidat, hogy közben a másik fél igényeire is figyelsz – arra fogsz törekedni, hogy mindenki számára win-win helyzet alakuljon ki!
 • Milyen szerepet játszik az együttműködés, és hogyan fejlesztheted.

 

Képzés neve: Prezentációs készségek fejlesztése

Képzés óraszáma: 80 óra

Résztvevők száma: 46 fő

Képzés megvalósulás: 2023. március 8. – 2023. június 16.

Képzés célja:

 • Meglátod, hogy mitől izgulsz valójában, és hogyan tudod kezelni a stresszt.
 • Hogyan legyél magabiztos a közönséged előtt.
 • Mit csinálj a kezeddel, lábaddal, hová nézz.
 • Hogyan ragadd meg, és hogyan tartsd meg a figyelmet.
 • Hogyan alakítsd az előadást a közönséghez.
 • Hogyan állíts össze egy beszédet, bemutatót stb.
 • Miről beszélj, és milyen hosszan.
 • Hogyan használj eszközöket (mikrofon, tábla, laptop stb).
 • Mit csinálj a kellemetlen kérdésekkel.
 • Hogyan irányítsd a figyelmet.
 • Hogyan lehet „fegyelmezni” a hallgatóságot.
 • Mitől fogsz tapsot kapni a végén?

 

Képzés neve: Együttműködési technikák fejlesztése

Képzés óraszáma: 80 óra

Résztvevők száma: 54 fő

Képzés megvalósulás: 2022. december 1. – 2023. november 10.

Képzés célja:

 • Eredményes nevelésre tanít.
 • Azokban az esetekben segít, amikor nekem van valami problémám, akkor arról beszéljek és ne a másikat hibáztassam, vagy utasítsam!
 • Arra is kiváló a módszer, hogyan tudsz igazán figyelni a másikra.

 

 

 


Képzés neve: Stressz-és konfliktuskezelés

Képzés óraszáma: 40 óra

Résztvevők száma: 34 fő

Képzés megvalósulás: 2023. január 24. – 2023. február 17.

Képzés célja:

 • szervezet --, munka --, szociálpszichológiai jelenségek, mentálhigiénés ismeretek
 • személyiségvonásaink és azok működése hétköznapi / nem hétköznapi helyzetekben
 • a folyamatosan változó, turbulens életvitelünk ránk gyakorolt hatásai
 • pozíciónk, szerepeink pszichés hatásmechanizmusai
 • mit tehetünk mi saját magunk testi és lelki egészségéért? lehetőségeink, technikák
 • kommunikációs gátjaink
 • személyiség önismeret önreflexió
 • támogató magatartás, kooperáció
 • saját és kollégák stresszének felismerése és kezelése
 • vezetőként a krízisben …
 • karriermenedzsment vs . kiégés

 

Képzés neve: Ügyfélszolgálati kommunikáció

Képzés óraszáma: 40 óra

Résztvevők száma: 22 fő

Képzés megvalósulás: 2023. március 1. – 2024. április 1.

Képzés célja:

 • Érveléstechnikai módszerek
 • Magabiztos fogalmazásmód, befolyás növelés
 • A kapcsolati tőke gyors növelésének eszköztára,
 • Hogyan előzd meg a konfliktusok kialakulását, csökkentve a stressz negatív hatásait
 • Cselekvésre ösztönző kommunikáció
 • Együttműködési technikák

 

Képzés neve: Táblázatkezelés

Képzés óraszáma: 100 óra

Résztvevők száma: 100 fő

Képzés megvalósulás: 2023. április 1. – 2023. december 31.

Képzés célja:

A képzés célja, hogy fejlessze az informatika alkalmazásával kapcsolatos szakmai ismereteket, elsődlegesen az üzleti problémák informatikai eszközökkel való megoldásának vonatkozásában.

 

Képzés neve: Informatikai alapismeretek

Képzés óraszáma: 20 óra

Résztvevők száma: 6 fő

Képzés megvalósulás: 2023. január 27.

Képzés célja:

A képzés célja, hogy fejlessze az informatika alkalmazásával kapcsolatos szakmai ismereteket, elsődlegesen az üzleti problémák informatikai eszközökkel való megoldásának vonatkozásában.

 

Képzés neve: Irodai informatikai képzés

Képzés óraszáma: 20 óra

Résztvevők száma: 7 fő

Képzés megvalósulás: 2022. december 14.

Képzés célja:

A képzés célja, hogy fejlessze az informatika alkalmazásával kapcsolatos szakmai ismereteket, elsődlegesen az üzleti problémák informatikai eszközökkel való megoldásának vonatkozásában.