Hier vind je alle relevante informatie voor 24 augustus 2023

De beperking op diisocyanaten, tot wijziging van bijlage XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische Stoffen (REACH), is hier beschikbaar in alle officiële talen van de Europese Unie.

Om ervoor te zorgen dat werknemers in de hele EU veilig met diisocyanaten kunnen blijven omgaan, worden vanaf 24 augustus 2023 nieuwe trainingsvereisten verplicht voor professionele en industriële gebruikers onder de REACH-verordening van de EU.

De gebruiker van diisocyanaten - hetzij de werkgever van de gebruiker of de zelfstandige - moet de training voltooien en documenteren.
Als u deze verplichte trainingen niet volgt, mag u niet langer werken met producten die diisocyanaten bevatten die de limiet van 0,1% overschrijden, wat is vastgelegd in Verordening (EU) 2020/1149.
ISOPA/ALIPA en onze industriële partners hebben een uitgebreid trainingsprogramma beschikbaar gesteld om het veilige gebruik van diisocyanaten voor professionele producenten en gebruikers in heel Europa te garanderen.

Dit is wat u moet doen

pu-training
1. Ga naar de Safe Use of Diisocyanates website om meer te lezen over de trainingsvereisten en hoe deze op u van toepassing kunnen zijn.

2. Zorg ervoor dat u de onderstaande link volgt voor de training en certificering voor het veilig omgaan met diisocyanaten. Om deel te nemen aan het gratis trainingsprogramma, gaat u naar het trainingsplatform en gebruikt u de Mapei code*: (FEICA_21_DCM16)

*De Mapei FEICA-code vervalt niet, maar is alleen geldig voor de trainingen over het gebruik van kitten en lijmen die u kunt vinden door op de afbeelding 'Adhesives & Sealants' op de trainingswebsite te klikken.

safe-use

Over ISOPA/ALIPA

ISOPA is de Europese brancheorganisatie voor producenten van aromatische diisocyanaten en polyolen – de belangrijkste bouwstenen van polyurethaan. ALIPA is de European Aliphatic Isocyanates Producers Association.

ISOPA/ALIPA zet zich in om het hoogste niveau van beste praktijken bij de distributie en het gebruik van diisocyanaten en polyolen in Europa te bevorderen en zorgt ervoor dat alle geïnteresseerde partijen gemakkelijk toegang hebben tot nauwkeurige en actuele informatie over deze stoffen.

isopa-alipa