Grønne tak

I følge NVE blir klimaet varmere, villere og våtere. Det kan bli opp mot 40 prosent mer styrtregn, noe som gir store vannmasser på kort tid. Uavhengig av årsak vil klimaendringene by på store utfordringer i tiden fremover, spesielt i byer og tettbebygde strøk. En av de store utfordringene vil være tak som ikke tar unna vannmassene og avløp som er underdimensjonert.

icon-sustainability-tree-jumbo-size-brd19

Mange steder gir gamle, skadede og underdimensjonerte avløpssystemer store utfordringer i form av vannfylte kjellere og oversvømmelser. Ressursmessig vil det være gunstig å fokusere på systemer for overvannshåndtering, men også rehabilitering av eldre avløpssystemer. Grønne tak er et eksempel på system for håndtering av overvann som forbruker og forsinker nedbøren som faller, og kan på den måten redusere problemer med regn/flom i urbane områder. 

 

Det er også flere andre argumenter for grønne tak:

  • Kjølende effekt av fordamping kan gi redusert kjølebehov sommerstid
  • Isolasjons-egenskapene kan redusere oppvarmingsbehovet vinterstid 
  • Vegetasjonen på grønne tak filtrerer bort og samler opp forurensning fra lufta 
  • Grønne tak gir nye leveområder og øke områdets biodiversitet
  • Motvirker varmeøy-effekten
  • Areal for produksjon av nytteplanter
  • Visuelt vakrere bybilde

Systemløsninger for grønne tak

Mapei har utviklet løsninger som ivaretar overvannshåndtering med grønne tak. Systemløsningene er basert på ulike typer teknologi som kan tilpasses utfordringene for å sikre et optimalt sluttresultat. 

 


 

Våre systemløsninger har følgende egenskaper:

icon-infrastruktur-lang-levetid-brd19

Svært lang levetid

icon-infrastruktur-nordisk-klima-brd19

Dokumentert rotmotstand

icon-gronne-tak-rissoverbyggende-brd19

Rissoverbyggende

icon-infrastruktur-ce-merking-brd19

CE-merket og dokumentert i henhold til gjeldende lovverk

Artikler innen overvannshåndtering

1. februar 2018

Nyhet: Mapei distribuerer Polyglass-membraner
Bitumen- og PVC-membraner fra Polyglass kompletterer vårt utvalg av membraner

Vis mer

Spørsmål om grønne tak og overvannshåndtering?

Ta kontakt med vår tekniske support hvis du har spørsmål om grønne tak og overvannshåndtering.