Rehabilitering av VA-anlegg

Mye av vår infrastruktur for vann og avløp er basert på en mindre populasjon, og er mange steder på vei til å bli utdatert med et stort vedlikeholdsetterslep. Både vann og kloakk kan være svært aggressivt for betong, og fører over tid til betydelig nedbryting av armert betong Dette øker kostnad for rehabilitering, og risikoen for lekkasjer. Mange eldre drikkevannsanlegg får en svært ru overflate på grunn av råvannets lave LSI-indeks. Det gjør rengjøring vanskelig og medfører en større utfordring med å opprettholde god vannkvalitet over tid.

icon-sustainability-tree-jumbo-size-brd19

Rent drikkevann og trygg kloakk-håndtering er grunnleggende for et bærekraftig miljø. Ressursmessig er det ofte gunstig å i stor grad bevare og rehabilitere eksisterende anlegg. Det reduserer ressursbruken og gir et positivt bidrag til et bærekraftig miljø. Både ved rehabilitering og nybygg er det viktig å øke levetiden på disse anleggene, slik at miljøpåvirkningen blir så lav som mulig fordelt på antall leveår.

Systemløsninger for rehabilitering av VA-anlegg

Mapei har utviklet et komplett sett løsninger som ivaretar rehabilitering og overflatebehandling av infrastruktur innenfor vann og avløp. Systemene er basert på ulike teknologier som kan tilpasses ulike utfordringer knyttet til flere generasjoner vann- og avløpsanlegg, og dermed sikre et optimalt sluttresultat.

 


 

Våre systemløsninger har følgende egenskaper:

icon-infrastruktur-lang-levetid-brd19

Svært lang levetid

icon-rehabilitering-av-va-anlegg-god-kjemikaliebestandighet-brd19

God kjemikaliebestandighet

icon-infrastruktur-ce-merking-brd19

CE-merket og dokumentert i henhold til gjeldende lovverk

icon-rehabilitering-av-va-anlegg-drikkevannsgodkjent-brd19

Drikkevannstestet

icon-rehabilitering-av-basseng-rissoverbyggende-vanntett-brd19

Vanntette og rissoverbyggende

Referanser innen rehabilitering av VA-anlegg

Category icon INFRASTRUKTUR

Odderøya renseanlegg

Kristiansand, Norge

Vedlikehold av renseanlegg, Betongrehabilitering

Category icon INFRASTRUKTUR

Langavatn Vannrenseanlegg

Ålgård, Norge

Montering av overflater på gulv og vegg, Surface preparation

Spørsmål om rehabilitering av VA-anlegg?

Ta kontakt med vår tekniske support hvis du har spørsmål om rehabilitering av VA-anlegg.