Til våre kunder og samarbeidspartnere

To our customers and partners
8. april 2021
Det er brudd i forhandlingene mellom NHO og LO/YS. Det skal avholdes mekling fra 9. april. Meklingsfristen er satt til kl. 2400, lørdag 10. april. Dersom meklingen ikke fører frem vil det bli streik.
Mapei AS er en av bedriftene som vil bli berørt. Hvis dette blir tilfelle vil vi komme tilbake med mere informasjon.
 
Vi vil be våre kunder om forståelse for den oppståtte situasjon, gitt at det blir konflikt, og om tålmodighet ved henvendelser til oss.
 
Mapei oppfordrer også våre kunder og leverandører til å følge med på våre nettsider www.mapei.no for fortløpende oppdateringer.

Med vennlig hilsen
Trond Hagerud


English:
To our customers and partners - possible strike from 11 April 2021

There are breaches in the negotiations between NHO and LO / YS. Mediation will be held from 9 April. The mediation deadline is set at 2400, Saturday, April 10th. If the mediation does not succeed, there will be a strike.

Mapei AS is one of the companies that will be affected. If this becomes the case we will come back with more information.

We will ask our customers for an understanding of the situation that has arisen, given that there will be a conflict, and for patience when contacting us.

Mapei also encourages our customers and suppliers to follow our website www.mapei.no for continuous updates.

With best regards
Trond Hagerud
   

Hold kontakten

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt fra Mapei