Her finner du all relevant informasjon om endringene som trer i kraft 24. august 2023

Begrensningen for diisocyanater i endringen av vedlegg XVII til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), er tilgjengelig på alle språk i EU her.

For å sikre at arbeidere i EU-land fortsetter å håndtere diisocyanater på en sikker måte, blir nye opplæringskrav obligatoriske for profesjonelle brukere og brukere i industrien i henhold til REACH-forordningen i EU fra og med 24. august 2023.

Personer som bruker diisocyanater – enten brukerens arbeidsgiver eller den selvstendig næringsdrivende – må fullføre opplæringen og dokumentere dette. Hvis du ikke fullfører den obligatoriske opplæringen, kan du ikke lenger jobbe med produkter der innholdet av diisocyanater overstiger grensen på 0,1 prosent som er fastsatt i forordning (EU) 2020/1149.
ISOPA/ALIPA og samarbeidspartnerne våre i bransjen organiserer et omfattende opplæringsprogram for å sikre at produsenter og profesjonelle brukere i Europa bruker diisocyanater på en sikker måte.

Fremgangsmåte

pu-training

1. Gå til nettstedet med informasjon om sikker bruk av diisocyanater for å lese mer om opplæringskravene og hvilke av dem du eventuelt omfattes av.

2. Følg lenken nedenfor for å få opplæring og sertifisering for sikker håndtering av diisocyanater. For å delta i opplæringsprogrammet, som er gratis, går du til opplæringsplattformen og oppgir Mapei-koden*: FEICA_21_C16

3. På Norsk industri sine kurssider er det tilsvarende tilgjengelig kursmateriell på norsk mot en kursavgift.
Kursene over er basert på e-læring og må gjennomgås med en kompetent kursholder f.eks. bedriftshelsetjenesten.

4. Mapei tilbyr også opplæring for sine kunder. Se mapeikurs.no for mer informasjon om de ulike kursene.

 

*FEICA-koden til Mapei utløper ikke, men er bare gyldig for opplæringen i bruk av elastiske fugemasser og lim. Du finner opplæringen ved å klikke på bildet for elastiske fugemasser og lim på opplæringsnettstedet.

safe-use

Om ISOPA og ALIPA

ISOPA er den europeiske bransjeforeningen for produsenter av diisocyanater og polyoler – grunnkomponentene i polyuretaner. ALIPA står for European Aliphatic Isocyanates Producers Association.

ISOPA og ALIPA fremmer beste praksis for distribusjon og bruk av diisocyanater og polyoler i Europa. Foreningene sørger for at alle interessenter har enkel tilgang til riktig og oppdatert informasjon om disse stoffene.

isopa-alipa