Innowacje:
nasz chleb powszedni

Poszukiwanie nowych rozwiązań budowlanych i optymalizacja tych istniejących to siły napędowe MAPEI. One gwarantują nasz nieustanny wzrost. Dlatego co roku 5% przychodów firmy inwestowanych jest w projekty badawczo-rozwojowe.

SPECJALIZACJA TO RÓWNIEŻ WYMIANA WIEDZY POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ZESPOŁAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI GRUPY MAPEI ORAZ CIĄGŁE ZDOBYWANIE NOWEJ W PROCESIE REALIZACJI PROJEKTÓW BADAWCZYCH WE WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM NAUKOWYM.
Marco Squinzi

Corporate CEO
& Research and Development Director

Badania i innowacje w odpowiedzi na potrzeby rynku

Badania i rozwój to nasz priorytet. Dysponujemy siecią 31 centrów badawczo-rozwojowych zlokalizowanych w różnych krajach, których prace koordynowane są przez laboratorium centralne w Mediolanie. Wszystkie placówki wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt, a ich zespoły ściśle współpracują z ośrodkami uniwersyteckimi oraz naukowymi i przemysłowymi instytutami badawczymi.

Laboratoria badawczo-rozwojowe MAPEI to również wsparcie doradców technicznych w procesie przygotowania rozwiązań odpowiadających na potrzeby najbardziej złożonych przedsięwzięć budowlanych. Uzupełnieniem struktur są laboratoria kontroli jakości we wszystkich zakładach produkcyjnych MAPEI, których zadaniem jest weryfikacja jakości surowców oraz parametrów technicznych każdej partii lokalnie wytworzonych produktów.

Nasz cel: przewidywać problemy i dostarczać rozwiązania

Dzięki zaangażowaniu firmy w prace badawczo-rozwojowe klienci MAPEI mogą korzystać z rozwiązań, które są innowacyjne i bezpieczne, a jednocześnie ułatwiają prowadzenie prac budowlanych.

Co roku testujemy tysiące nowych formuł odpowiadając na potrzeby projektantów i budowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań budownictwa ekologicznego. W lokalnych zakładach produkcyjnych, z poszanowaniem środowiska naturalnego, wytwarzamy ponad 5 000 produktów opracowanych tak, by umożliwiały redukcję zużycia energii, były bezpieczne dla wykonawców i ostatecznych użytkowników oraz spełniały najbardziej rygorystyczne normy.

innovazione-sostenibilit

Prace badawcze źródłem innowacyjności i zrównoważonego rozwoju

Bez nieustannych poszukiwań zespołów badawczych nie byłoby osiągnięć naukowych i postępu technologicznego, które otwierają nowe możliwości, ułatwiają życie i pobudzają do zmian całe społeczeństwo.

Każdy nowy produkt MAPEI, zanim trafi na plac budowy, jest przedmiotem szeregu testów w laboratoriach badawczo-rozwojowych firmy. Każda inwestycja z zastosowaniem rozwiązań MAPEI jest zwieńczeniem żmudnego procesu badawczego, który rozpoczyna analiza danych, surowców, materiałów, definiowanie pożądanych parametrów, a kończy satysfakcja klienta i trwałość konstrukcji.

Zaprzestanie innowacji jest niemożliwe: innowacje to wzrost, a wzrost jest trwale wpisany w wizję firmy

 

Rynek podlega ciągłej ewolucji, a nierzadko – rewolucji. Kluczem w rozwoju nowych produktów są: szybkość, doświadczenie i interdyscyplinarność. Dlatego w laboratoriach badawczo-rozwojowych MAPEI pracują ludzie wielu specjalności. Przed zatwierdzeniem ostatecznej formuły wszystkie właściwości fizyczne i chemiczne produktu muszą zostać przetestowane. Produkt poddawany jest działaniu różnych temperatur i wilgotności. Analizowana jest jego emisyjność, by zredukować do minimum zawartość lotnych związków organicznych (VOC). Te czynności są wykonywane codziennie przez setki badaczy korzystających z najnowocześniejszego sprzętu i najczulszych instrumentów analitycznych.

Innowacje i zrównoważony rozwój są niezbędne do zapewnienia dobrobytu przyszłych pokoleń. Rok w rok są one przedmiotem naszych inwestycji, a osiągane sukcesy napełniają nas satysfakcją.

 

PRODUKTY

Tysiące specjalistycznych produktów spełniających wymagania budowniczych na całym świecie.

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE

Gotowe recepty na większość problemów spotykanych na placach budów.

PROJEKTY REFERENCYJNE

Najciekawsze inwestycje zrealizowane z wykorzystaniem produktów i rozwiązań MAPEI.

Technologie MAPEI

Dzięki technologiom opracowanym w laboratoriach badawczo-rozwojowych Grupy MAPEI nasze produkty są bezpieczne dla zdrowia wykonawców i ostatecznych użytkowników pomieszczeń oraz środowiska naturalnego (Green Innovation), a także ułatwiają prowadzenie prac budowlanych.

loghi-rs-bioblockloghi-rs-dropeffectloghi-rs-low-dustloghi-rs-ultraliteloghi-rs-green-innovationloghi-rs-fasttrack

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz Newsletter, aby na bieżąco otrzymywać aktualności ze świata Mapei.