header-background-environment
Środowiskowa deklaracja produktu to kompletny raport przygotowany zgodnie z międzynarodowymi standardami (np. ISO 14025, EN 15804, itd.) oraz dokumentujący oddziaływanie produktu na środowisko w trakcie jego całego cyklu eksploatacji w postaci pomiaru tego oddziaływania w oparciu o ustandaryzowane metody LCA (ocena cyklu eksploatacji).
Dlatego analiza cyklu eksploatacji produktu to ocena oddziaływania produktu na środowisko na wszystkich etapach jego eksploatacji: od wydobycia surowców składowych, przez ich transport do zakładu produkcyjnego, cykl produkcji i pakowanie, po materiały odpadowe, transport gotowego produktu do dystrybutora oraz jego ostateczną utylizację.
Produkty mają różnorodny wpływ na środowisko: od jednego z najlepiej znanych skutków, jakim jest globalne ocieplenie spowodowanego gazami cieplarnianym (Współczynnik ocieplenia globalnego, znany również jako Ślad węgla) po skutki, takie jak eutrofizacja (nieprawidłowy wzrost zwierząt wodnych, np. alg, w wyniku ograniczenia gęstości fauny wodnej), ograniczenie grubości warstwy ozonowej, przekształcenie zanieczyszczeń w substancje kwasowe (co następnie powoduje powstawanie kwaśnych deszczy), ograniczenie ilości zasobów naturalnych i wiele innych.
W branży budowlanej deklaracje EPD’pomagają architektom, konstruktorom oraz innym nabywcom lepiej zrozumieć właściwości zrównoważonego rozwoju produktów oraz ich wpływ na środowisko. Organy certyfikujące i protokoły budynków, na przykład LEED orazBREEAM, wdrożyły kryteria zrównoważonego rozwoju i konkretne wymogi dotyczące budowy w oparciu o metodę LCA. Ponadto architekci i „zieloni” nabywcy publiczni ( w wielu krajach UE, również we Włoszech, ekologiczne zamówienia publiczne (GPP) są obowiązkowe) wymagają zgodności produktów z międzynarodowymi standardami w zakresie zrównoważonego rozwoju.

EPD to najlepszy sposób na zademonstrowanie i zaprezentowanie właściwości oddziaływania produktu na środowisko. 

ciclo-di-vita

Istnieją różne typy deklaracji EPD’: 
standardowa uśredniona oraz modelowa.

Standardowa deklaracja EPD
Indywidualne deklaracje EPD obejmujące określone produkty przygotowane przez danego producenta. Zawierają informacje dotyczące danego produktu, przy czym przygotowanie i utrzymanie poszczególnych dokumentów jest kosztowne, ponieważ wymaga aktualizacji i opublikowania nowej edycji po każdej zmianie formuły i składu surowców.
Uśredniona deklaracja EPD
Deklaracja EPD przygotowana i obliczona dla określonego zakresu produktów o podobnych funkcjach. Może obejmować produkty różnych producentów i zazwyczaj publikowana jest przez stowarzyszenia handlowe w odniesieniu do określonej kategorii produktów. Zawiera średnie oddziaływanie produktu na środowisko oraz producentów, którzy uczestniczyli w gromadzeniu i analizowaniu odpowiednich danych.
Modelowa deklaracja EPD
Tego typu deklaracja zależy od składu chemicznego i obejmuje wszystkie produkty wpisujące się w określony zakres receptur i zastosowań. Oddziaływanie środowiskowe wewnątrz budynku wykonanego z jednego z powyższych produktów jest z zasady bardzo niskie, dlatego z powodu niezwykłej złożoności systemu budynku bardziej zaawansowane rozróżnienie produktów nie dostarczyłoby architektom istotnych danych.

Modelowe deklaracje EPD zostały opracowane przez związek FEICA (Europejski Związek Producentów Farb i Klejów) oraz EFCA (Europejska Federacja Domieszek Betonu) w oparciu „podejście odpowiadające najbardziej niekorzystnemu scenariuszowi”.

Deklaracje EPD od FEICA i EFCA są certyfikowane i opublikowane przez Niemieckiego Operatora Programu IBU.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz Newsletter, aby na bieżąco otrzymywać aktualności ze świata Mapei.