Färgade fogmassor och elastiska fogmassor

mapei_girl

Set the mood

Sätt en personlig prägel med hjälp av Mapeis färgade fogmassor

SERENE

100 White
103 Moon White
110 Manhattan 2000
111 Silver Grey
131 Vanilla
137 Caribbean
170 Crocus Blue
182 Tormaline
290 Cream
700 Translucent
710 Ice White
799 White
999 Transparent

TRADITIONAL

112 Medium Grey
113 Cement Grey
114 Anthracite
115 River Grey
116 Musk Grey
119 London Grey
174 Tornado
282 Bardiglio Grey
720 Pearl Grey
728 Dark Grey

NATURAL

133 Sand
134 Silk
135 Golden Dust
136 Mud
142 Brown
143 Terracotta
147 Cappuccino
152 Liquorice
729 Sahara Yellow

ROMANCE

130 Jasmine
132 Beige 2000
138 Almond
139 Powder Pink
141 Caramel
162 Violet

GLAMOUR

120 Black
144 Chocolate
145 Terra Di Siena
146 Rich Brown
149 Volcano Sand
150 Yellow
151 Mustard Yellow
165 Cherry Red
171 Turquoise
172 Space Blue
173 Ocean Blue
183 Lime Green
283 Sea Blue
Silver
Light Gold


Alla Mapeis fogmassor för keramiska plattor och stenmaterial uppfyller standarden EN 13888.

De färger som återges i denna trycksak kan avvika från de verkliga kulörerna och ska därför ses som ungefärliga. Korrekt färgåtergivning finns i Mapeis provkarta Färgade fogmassor. Färgerna kan påverkas av det underlag de används på samt omgivningsljuset.
De färger som återges här visar eventuellt inte den faktiska färgen på fogmassan beroende på omständigheterna på platsen, hur produkten beretts, appliceringsmetod, belysning, skillnad i färgåtergivning på olika datorskärmar samt vilken typ av platta eller sten som används.
MAPEI kan därför inte ge några garantier gällande färg, textur, utseende eller lämplighet. På grund av detta frånsäger sig MAPEI alla uttalade eller underförstådda garantier gällande, men inte begränsade till, SÄLJBARHET och LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL.

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei