Innovation:
vårt levebröd

Forskning och utveckling är drivkraften bakom vår tillväxt.
Därför investerar vi tungt av vår omsättning på forskning varje år.

Specialisering handlar om att utbyta kunskaper mellan de olika forsknings- & utvecklingsteamen inom Mapei samt löpande uppdatera kunskaperna genom forskningsprojekt som bedrivs i samarbete med forskningssamhället.
Marco Squinzi

Koncernchef och
forsknings- och utvecklingschef

Forskning och innovation som möter behoven på en snabbt växande marknad

 Vår globala FoU-verksamhet sker vid 28 olika forskningscenter och koordineras från huvudforskningscentret i Milano som även fungerar som centralt analyslabb. Forskningscentren, som alla är toppmoderna, har ett kontinuerligt samarbete med universitet och andra forskningsinstitut..

Våra forskningscenter bidrar även med support till våra tekniska serviceavdelningar och hjälper till med att ta fram lösningar för komplexa byggprojekt. De har också ett nära samarbete med Mapeis laboratorier för kvalitetskontroll som finns vid samtliga av koncernens produktionsanläggningar.

Vårt mål: att förutse problem och tillhandahålla lösningar

Det huvudsakliga målet med vår forskning är att förse våra kunder med innovativa, säkra lösningar för alla slags byggarbeten, inklusive de svåraste och mest komplicerade.

Vi utvecklar årligen tusentals nya miljöeffektiva produktsammansättningar för ett hållbart byggande. Vårt sortiment omfattar mer än 5 000 produkter som tillverkas lokalt med miljövänliga metoder, minskar energiförbrukningen, är säkra både för byggarbetare och slutanvändare och som är certifierade enligt de strängaste byggnormerna. Våra produkter och lösningar bygger på bästa praxis och de senaste forskningsrönen och tillgodoser behoven hos såväl konstruktörer och slutanvändare. Varje gång.
innovazione-sostenibilit

Högintensiv FoU för ett hållbart byggande

Forskning, vetenskapliga landvinningar och tekniska framsteg skapar nya förutsättningar för människors välbefinnande och har en stor påverkan på hela samhället.

Varje lansering av en ny produkt från Mapei föregås av ett intensivt forsknings- och utvecklingsarbete. Varje byggprojekt där produkter från Mapei används kan liknas vid slutet på en lång resa, en forskningsresa där en mängd olika variabler och faktorer har undersökts, en resa som börjar med hållbarhet och slutar med en nöjd kund och en konstruktion med lång livslängd.

Att sluta vara innovativa är inte ett alternativ för oss. Det skulle innebära att vi övergav en viktig del av vår vision, som är att fortsätta att växa och utvecklas.

 

Nyckelorden är snabbhet, expertis och tvärvetenskaplig kompetens.
Byggsektorn förändras och utvecklas hela tiden och i snabb takt, vilket kräver nya material och produkter. För att möta dessa behov har vi specialister inom många olika områden i våra laboratorier.
Innan en produkt får sin slutliga sammansättning testar vi dess fysiska och kemiska egenskaper till fullo. Produkten utsätts för variationer i temperatur och fuktighet, materialets emissioner analyseras och mängden flyktiga organiska föreningar minimeras. Vid våra forskningsavdelningar används mycket avancerad utrustning för dessa ändamål.
Mapei gör stora investeringar i FoU varje år för ett hållbart byggande. För vi är övertygade om att en kombination av innovation och hållbarhet är den bästa garantin för våra barns framtid.

PRODUKTER

Tusentals produkter som uppfyller alla tänkbara krav i byggvärlden.

SYSTEMLÖSNINGAR

Mapei har integrerade systemlösningar för alla sorters problem.

PROJEKT

Tusentals färdigställda projekt över hela världen.

Våra teknologier

Mapei har utvecklat flera koncept som gör det möjligt för användaren att välja produkter som uppfyller kraven för de viktigaste certifieringsorganen. Vi arbetar ständigt för att utveckla och förbättra vårt miljöarbete, och förenkla själva byggprocessen.

 


loghi-rs-bioblockloghi-rs-dropeffectloghi-rs-fasttrackloghi-rs-low-dustloghi-rs-ultralite

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei