Målet är global närvaro

Vi är en global aktör med själ och hjärta i Italien och vi har en vision vi alltid trott på: att erbjuda en byggkvalitet som är unik i världen samtidigt som vi tillgodoser den lokala marknadens behov.

Mapeis verkliga styrka är att vi aldrig bortser från de specifika behov som finns i olika länder. Därför använder vi enbart lokala chefer och specialister.
Veronica Squinzi
Chef för internationalisering och utveckling

Mapei runt om i världen

Varje dag, året runt, levererar vi kvalitetsmaterial till byggplatser världen runt. Tack vare samordning och ett nära samarbete mellan Mapeis olika dotterbolag har vi ökat vår närvaro på samtliga kontinenter: Europa, Afrika, Amerika, Asien och Oceanien. På detta sätt har vi lyckats effektivisera tillverkningen och samtidigt minska transportkostnaderna, avståndet till kunderna och inte minst vår miljöpåverkan.

Strategin bakom våra framgångar

Målet med vår internationaliseringsstrategi är att öka vår lokala närvaro och minska transportkostnaderna till ett minimum.
Vi är en global aktör som drivs som ett familjeföretag med ett långsiktigt perspektiv.
Vi strävar efter att optimera tillväxten och effektiviteten, inte bara kortsiktiga vinster, genom att fokusera på produktutveckling, produktionskapacitet och kompetensutveckling.
Vår resa mot att bli en global aktör är en resa som i hög utsträckning handlar om att öka produktionskapaciteten med hjälp av egna produktionsanläggningar på alla viktiga marknader, så att vi kan erbjuda lösningar som är anpassade till lokala behov och samtidigt hålla kostnaderna under kontroll.
Det är bakgrunden till att vi under årens lopp har köpt upp tillverkningsföretag över hela världen, bl.a. en polsk cementfabrik (Gorka Cement), en italiensk leverantör av kvalitetsbruk (VA.GA.), och en tysk tillverkare av bituminösa material (Rasco Bitumentechnik). HR fyller en viktig funktion i vår internationaliseringsstrategi: vi utvecklar kompetensen hos var och en av våra anställda så att alla kan göra skillnad.

Productos Bronco S.A: vår inkörsport till den colombianska marknaden

colombia
Ett av de viktigaste målen med vår internationaliseringsstrategi är komma närmare våra kunder och minska transportkostnaderna. I början av 2017 förvärvade vi Productos Bronco S.A., ett colombianskt tillverkningsföretag som är specialiserat på vattentätningsprodukter, elastiska fogmassor och ytbeläggningar. Tack vare detta uppköp har vi i dag en starkare närvaro i Sydamerika. Vi har dessutom moderniserat tillverkningen vid Productos Bronco-fabriken och ökat produktionskapaciteten. Det här är ett utmärkt exempel på de synergier som kan uppnås när två företag från olika länder samarbetar.
PRODUKTER

Tusentals produkter som uppfyller alla tänkbara krav i byggvärlden.

SYSTEMLÖSNINGAR

Mapei har integrerade systemlösningar för alla sorters problem.

PROJEKT

Tusentals färdigställda projekt över hela världen.

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei