Socialt ansvar

Varje företag har en mycket tydlig roll i samhället, det är inte bara ekonomiska vinster som betyder något. Företaget måste även leva efter de etiska, vetenskapliga, humanistiska och kulturella värderingar som dess verkliga personlighet och rykte grundar sig på.
Adriana Spazzoli

En balanserad syn

Vårt engagemang för hållbarhet innebär att vi försöker bedriva verksamheten på ett sådant sätt att de sociala, miljömässiga och ekonomiska värdena är beroende av varandra.

Om vi ska kunna växa som företag räcker det inte att uppnå ekonomiska framgångar. Vi måste även ta ett socialt ansvar i samtliga geografiska områden där vi är verksamma – det är vi övertygade om. Därför är vi starkt engagerade i arbetet med att bevara miljön och naturens resurser för framtida generationer.

Vårt program för ett hållbart byggande bygger på sociala, miljömässiga och ekonomiska hänsyn. Och målet är att det ska råda balans mellan dessa tre områden.
Samtliga bolag inom Mapei-koncernen har åtagit sig att följa denna strategi och att tillämpa de lösningar som är mest lämpliga för den lokala marknaden, för miljön och för närsamhället.
equilibrio-dinamico

codice-etico-icon

Vår uppförandekod: vårt visitkort

Våra värderingar och vårt löfte att leva som vi lär finns beskrivna i vår uppförandekod, som likt ett visitkort hjälper oss att hålla fokus och är en ständig källa till inspiration.
PRODUKTER

Tusentals produkter som uppfyller alla tänkbara krav i byggvärlden.

SYSTEMLÖSNINGAR

Mapei har integrerade systemlösningar för alla sorters problem.

PROJEKT

Tusentals färdigställda projekt över hela världen.

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei