Inga byggprojekt är
främmande för oss

Vi har en mycket tydlig företagsfilosofi: genom specialisering ska vi erbjuda ett oöverträffat produktutbud för byggprojekt världen över.

Det finns bara ett framgångsrecept om man ska kunna se framtiden an med tillförsikt: att arbeta hårt för att tillgodose byggmarknadens alla tänkbara behov av kvalitetsprodukter.
Giorgio Squinzi

Ett oöverträffat produktutbud

Vi erbjuder specialiserade och avancerade lösningar för byggprojekt av alla de slag, produkter och system som underlättar arbetet och ger ett perfekt resultat, varje gång. Vi är inte bara en leverantör, vi är dessutom samarbetspartner till kunder och andra och vi erbjuder ett oöverträffat produktsortiment. Vårt namn står för innovation och vi utvecklar tusentals nya produktsammansättningar varje år för att tillgodose våra kunders behov. Vi erbjuder mer än 5 000 tekniskt avancerade produkter som uppfyller alla tänkbara krav och bidrar till att förbättra allt från hållfastheten till den miljömässiga hållbarheten för olika typer av byggnadskonstruktioner.
offerta-senza-eguali
esperienza-sul-campo

Expertkunskap förvärvad genom praktisk erfarenhet

Genom att hela tiden utbyta idéer och erfarenheter med våra kunder och distributörer samlar vi in förslag och synpunkter som sedan används i vår produktutveckling och blir till nya produkter. På så sätt utökar vi löpande vårt sortiment. Vårt kvalitetsarbete är inte begränsat till tillverkningen av våra produkter, utan handlar i stor utsträckning även om att utveckla kompetensen hos våra försäljningsavdelningar och återförsäljare, så att de i sin tur kan förmedla sina kunskaper till kunden.

Dessutom finns våra tekniska rådgivare alltid tillhands för att bistå med sina expertkunskaper – från planering och konstruktion till projektets genomförande.

Internationalisering och specialisering:
nycklarna till vår framgång

Specialisering gör internationalisering möjlig. Genom att etablera nya produktionsanläggningar i strategiskt viktiga geografiska områden ökar vi vår produktionskapacitet och tillgodoser samtidigt lokala behov. Mapeis forskningscenter spelar en mycket viktig roll i denna process eftersom det är här nya produkter tas fram i syfte att uppfylla våra kunders specifika behov.
Tack vare våra innovativa produktsystem kan våra kunder snabbt lösa de utmaningar de ställs inför under byggprocessen och bygga konstruktioner som håller i år efter år, med minimal miljöpåverkan. För att möta våra kunders varierande krav på ett effektivt sätt har vi under årens lopp förvärvat ett stort antal företag världen över. På så sätt har vi skaffat oss tillgång till de råmaterial som behövs vid tillverkningen av våra produkter.

Nya material och produkter

vinavil-mapei
Att identifiera och tillgodose behoven på varje specifik marknad och utveckla specialiserade produkter är en förutsättning för att vi ska kunna leverera förstklassiga lösningar för alla delar av byggsektorn.
I enlighet med denna strategi förvärvade vi år 1994 det egyptiska byggkemiföretaget Vinavil: vilket gav oss tillgång till nya råmaterial och en möjlighet att utöka vårt produktutbud. Därefter följde köpet av Gorka, en polsk cementfabrik och VaGa, en italiensk tillverkare av högkvalitativa puts- och murbruk.
PRODUKTER

Tusentals produkter som uppfyller alla tänkbara krav i byggvärlden.

SYSTEMLÖSNINGAR

Mapei har integrerade systemlösningar för alla sorters problem.

PROJEKT

Tusentals färdigställda projekt över hela världen.

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei