PLANITOP SMOOTH & REPAIR (RASA & RIPARA)

Snabbhärdande, Fast-Track, fiberförstärkt, krympkompenserat, tixotropt och cementbaserat bruk för reparation och ytbehandling av betong.

Appliceras i en tjocklek på 3 till 40 mm per skikt. Planitop Smooth & Repair används för reparation av icke-bärande konstruktioner och för glättning av betongytor på balkar, pelare, skiljeväggar och liknande i syfte att bättra på bristfällig täckning eller andra defekter på dekorativa element.

Planitop Smooth & Repair är också mycket lämpligt för reparation av byggnadsdelar som permanent är i kontakt med vatten. Då Planitop Smooth & Repair blandas med 4,75–5,25 liter vatten erhålls ett bruk med tixotrop konsistens som är enkelt att applicera även på lodräta ytor utan formsättning.

Produkten appliceras med murarverktyg på underlag som rengjorts och förvattnats. Med Planitop Smooth & Repair kan skikt med tjocklekar på 3 till 40 mm appliceras i en omgång.

Planitop Smooth & Repair överensstämmer med EN 1504-3, klass R2 för reparation av icke-bärande konstruktioner och 1504-2 Coating (C) enligt principerna MC och IR för skydd av betong.

Åtgång: ca 15 kg/ m² per cm tjocklek.
Förpackning: 25 kg plastsäck.

Se brochyr her

Relaterad dokumentation

Datablad
Ladda ner
Säkerhetsdatablad
Ladda ner
Prestandadeklaration
Ladda ner
EPD
Ladda ner
GEV
Ladda ner

Senaste projekt PLANITOP SMOOTH & REPAIR (RASA & RIPARA)

Håll kontakten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter från Mapei